Vyjádření eshopu 123inkt k prohranému sporu se Samsungem

V soudním sporu bylo prokázáno, že kompatibilní tonerové kazety pro tiskárny Samsung prodávané eshopem 123inkt.nl porušují patentovou ochranu originálního výrobce. Originální výrobce vysoudil obrovskou náhradu škody, náhradu soudních poplatků a mimo jiné i zveřejnění klíčových částí rozsudku na úvodní stránce eshopu prodávajícího kompatibilní tonerové kazety Samsung.

 

 

Eshop 123inkt ukončil svou existenci stejně arogantně, jako přistupoval k duševnímu vlastnictví
123inkt odstavil eshop!
Samsung vyhrál patentový spor v Nizozemsku a získal obrovskou náhradu škody i seznam kupujících tonerů porušujících jeho patenty

 

 

Eshop krátce po uveřejnění rozsudku ukončil svou činnost, před ukončením činnosti se na stránkách objevil komentář ředitele Digital Revolution, pana Gerbena Kreuninga. Ten ve svém vyjádření napadá oprávněnost patentu Samsungu. Mimo další k této patentové ochraně uvádí:

„Toto je řešení neexistujícího problému, kdy se Samsungu podařilo zaregistrovat jako patent díry v horní části krytu, které řeší neexistující problému hromadění odpadního toneru v kazetě.“ Dle názoru pana Gerbena Kreuninga se Samsung „snaží posílit svůj monopol na prodej tonerových kazet“.

Dále uvádí „Tato úprava je určena k ochraně výrobce. Důsledkem této právní úpravy je proto možnost renovovat originální toner Samsung prodávaný v Evropě, který svém předchozím životě (jako originální toner Samsung), musí být určen pro evropský trh.“

Dle pana Kreuninga se Samsungu „podařilo vtěsnat do kazet v roce 2013 zcela odlišné patenty, dvě zcela odlišná konstrukční řešení a dvě upozornění v jedné výstraze a poslal jej do všech stran na trhu…, téměř každé osobě … a zastrašovat touto demonstrací moci „.

 

Každé z těchto vyjádření ředitele eshopu 123inkt.nl stojí za komentář:

Patentová ochrana je výsledkem vynálezecké činnosti. Jejím smyslem je chránit toho, kdo něco nové vynalezne před tím, aby na jeho vynálezu vydělával někdo jiný. Pokud je něco na evropském trhu chráněno patentovou ochranou, není možné na evropském trhu prodávat výrobek pocházející z trhu, kde tyto patenty nejsou registrovány a předpokládat, že patent nákupem na jiném trhu přestane zázračně platit.

Přiměřeným zásahem do patentového práva je oprava výrobku, je tedy možné přesně dle vyjádření pana Kreuninga renovovat výrobek určený pro daný trh. Dovoz výrobku, který při vstupu na evropský trh poruší patentovou ochranu, byť je renovovaný, je stále porušením patentové ochrany a nelze ji obejít.

Pokud Samsung chrání své tonerové kazety odlišným konstrukčním řešením pro více trhů a toto konstrukční řešení zabrání dovozu z jiných kontinentů, pak je třeba toto respektovat, nikoliv ignorovat, tak, jak to společnost pana Kreuninga dělala. To, co osoba disponující patentovou ochranou na daném trhu prodá, je možné renovovat. Snažit se patentovou ochranu obejít dovozem nových kompatibilních tonerů či tonerů, které někdo označil jako recyklované na jiném kontinentu, ale nedošlo k jejich řádné renovaci na evropském trhu je až dětinsky naivní a obhajovat se tím, že Samsung tak vytváří monopol, je z pohledu ochrany duševního vlastnictví zcela zbytečné, navíc je to obsahově lživé. Řádná renovace je oprava výroku neporušujícího patentovou ochranu. Velcí evropští renovátoři opravují jen tonerové kazety neporušující patentovou ochranu. Proto nikdy nerenovují jiné, než originální tonerové kazety řádně uvedené na evropský trh. Renovací padělku by vznikl opět padělek, nic jiného. Řádných renovací je na trhu dostatek.

Snažit se vydělat na dovozu padělků je ze strany držitelů patentové ochrany oprávněně stíháno, ať už prodejce o porušení ochrany ví, či si toho nejsou vědomi. Pak Kreuning ve svém vyjádření zkráceně uvádí: patentová ochrana tonerových kazet je složitá, přesto, že mi společnost Samsung na možný prodej tonerů porušujících jimi držené patenty upozornila, ignorovali jsme to.

Jako Asociace renovátorů tonerů pevně věříme, že podobné spory budou zahájeny i v České republice a prodejci kompatibilních tonerů porušujících patentovou ochranu budou stíhání stejně, jako ti v Nizozemsku. Tonerové kazety jsou u nás i v Nizozemsku chráněny stejnými patenty a prodejcům tak hrozí obdobné postihy a cenové rozdíly mezi těmi řádné renovovanými a porušujícími patenty jsou také velmi obdobné. Vyrobit řádné renovovanou tonerovou kazetu na evropském území je z pohledu nákladů několikanásobně dražší, než dovézt z jiného kontinentu kompatibilní tonerovou kazetu porušující patentovou ochranu.

Ignorování patentové ochrany a snaha o výdělek jejím porušováním se zjevně dlouhodobě nevyplácí.

 

Upozornění:
Původní vyjádření je dostupné pouze v holandštině a překlad citace nemusí být zcela přesný.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Digital Revolution. 123inkt.nl. Samsung gefeliciteerd! Poslední revize 14. 12. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.123inkt.nl/Samsung_gefeliciteerd.html>.