Šokující skandál se zakázanými retardéry typu deca-BDE hoření pokračuje

Již v roce 2018 otestoval německý nezávislý zkušební ústav LGA kompatibilní tonerové kazety původem z Číny, ve kterých objevil velmi vysoké koncentrace toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (Deca-BDE). Jedná se o zástupce extrémně nebezpečné skupiny látek obecně zařazených mezi POPs (Perzistentní organické látky). Tyto látky mají schopnost se dlouhodobě hromadit ve všech typech organismů, nedochází k jejich odbourání z organismu. Vystavení kontaktu s těmito látkami může vést ke vzniku řady typů rakovin, dýchacím obtížím a u nitroděložního vývoje k narušení vývoje mozku a kostry plodu.

 

 

Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla
Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE
Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

 

 

Po řadě dalších testů kompatibilních tonerových kazet, ve kterých byly detekovány vysoké koncentrace těchto látek, přistoupil Evropská parlament k výraznému zpřísnění pravidel pro kontrolu těchto výrobků. V červnu 2019 pak Rada Evropské unie přistoupila k výraznému zpřísnění pravidel pro tyto látky.

Téměř tři roky po vypuknutí tohoto skandálu, v dubnu 2021 provedl Nizozemský inspektorát pro životní prostředí a dopravu (ILT) testování 35 typů kompatibilních tonerových kazet nabízených sedmi společnostmi a opět zjistil vysoké koncentrace těchto zpomalovačů hoření a to hned u čtyřech obchodních značek ze sedmi testovaných! Navíc v jednom případě zjistil i přítomnost zakázaného olova.

Skutečný výsledek opatření Evropské unie tak není žádný. Do zemí Evropské unie včetně České republiky se stále dováží kompatibilní tonerové kazety obsahující vysoké koncentrace těchto extrémně nebezpečných zpomalovačů hoření a pokud již náhodou dojde k nějaké skutečné kontrole, kontrolní orgán ani nezveřejní jména obchodních značek, pod kterými jsou tyto tonerové kazety prodávány.

Evropská unie i jednotlivé členské země pouze přijímají pravidla, která nikdo nekontroluje, nikdo nevyžaduje jejich dodržování. Výrobci originálních a renovovaných tonerových kazet jsou zatíženy obrovskými náklady na dodržování všech pravidel a předpisů, zatímco dovozci čínských produktů zcela bez postihu dovážejí a prodávají extrémně laciné tonerové kazety, které jsou extrémně rizikové pro lidské zdraví  a devastují přírodu.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Inspectie leefomgeving en transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ILT haalt gevaarlijke huismerktoners van de markt. [online]. Poslední revize 04. 04. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/ilt-haalt-gevaarlijke-huismerktoners-van-de-markt>.

The Recycler. Netherlands: Hazardous substances found in 5 private label toners. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 10. 06. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/netherlands-hazardous-substances-found-in-5-private-label-toners/>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Bromované zpomalovače hoření. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 23. 07. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Bromované_zpomalovače_hoření>.