Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE

Dovozci a prodejci kompatibilních tonerových kazet v Rusku zažívají velmi krušné časy. Podle analýzy serverů Digital Imaging a RTMworld.com dochází v souvislosti porušováním standardů kvality ze strany čínských výrobců tonerových kazet k jejich nahrazování evropskými, severoamerickými a ruskými renovovanými tonerovými kazetami. Podle společnosti Business Inform dojde jen v roce 2020 k nahrazení více než 3 000 000 kusů čínských tonerových kazet za renovované tonerové kazety ze strany ruské vlády a velkých korporací.

Informační agentura Business Inform v říjnu až prosinci 2018 nakoupila a analyzovala stovky dovezených kompatibilních tonerových kazet. Důraz byl kladen na běžné levné klony z Číny.

 

 

Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla
Reportáž o škodlivosti čínských tonerů v hlavním zpravodajském pořadu České televize!
Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

 

 

Dr. Stanislaw Malinskiy, vedoucí informační agentury Business Inform uvádí: „Většina nově vyrobených kompatibilních tonerových kazet, které jsme analyzovali, obsahovala vysoké úrovně decaBDE. Podle našich odhadů byly dvě třetiny nově vyrobených kazet dovezených v roce 2018 zatíženy koncentracemi decaBDE mezi 2 000 a 18 000 mg / kg. To znamená: více než 9,3 milionů z 13,9 milionů nově vyrobených kazet dovezených do Ruska bylo silně znečištěno! Výsledky tohoto výzkumu byly hlášeny ruské vládě a dále vedoucím mnoha velkých ruských podniků a organizací, u kterých bylo zjištěno, že jsou kupujícími kompatibilních kazet. Podle Stockholmské úmluvy z roku 2001 a ratifikované Ruskem v roce 2011 jsou tyto produkty klasifikovány jako „perzistentní organické znečišťující látky“Na rozdíl od Berlína nebo Bruselu však oficiální agentury v Rusku nejen nekrčí rameny, ale starají se o ochranu spotřebitelů a narušování hospodářské soutěže. Je zjevnou skutečností, že mnoho čínských klonů porušuje zákon –  jak v Rusku, tak v EU.“

Ruské Laboratoře elektrografie, jediný oficiálně schválený zkušební ústav v Rusku, určily přesné standarty požadované kvality a způsobu výroby tonerových kazet. Dr. Stanislaw Malinskiy uvádí: „Pokud jde o právní kontrolu kvality laserových kazet a udržitelnosti životního prostředí, bylo vytvořeno a zaregistrováno několik metod ruského standardizovaného testování, LEM. “

 

 

decaBDE - Dekabromdifenyl ether

decaBDE – Dekabromdifenyl ether

 

Významné ruské podniky a ruská vláda nyní vyžadují pouze takové tonerové kazety, které splňují tyto definované standarty. Dochází k zásadnímu přehodnocení nákupního chování, znamenající postupný konec kazet špatné kvality s nízkou výtěžností a vysokou míru selhání, kazet porušujících patentovou ochranu originálních výrobců či kazet nadměrně zatěžujících životní prostředí.

Například rada členů ruského sdružení AQCMS (Association of Quality Consumables Manufacturers) uvedla, že chtějí zásadně změnit způsob získávání alternativních tonerových a inkoustových kazet: od nynějška chceme nakupovat kazety pouze vysoce kvalitní, udržitelné a především bez znečišťujících látek, plnících standard Laboratoře elektrografie.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Digital Imaging. Russland macht front gegen decaBDE-belastete newbuilt-kartuschen. [online]. Poslední revize 30. 09. 2019. Leinfelden-Echterdingen: bit-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. Dostupný z WWW: <http://www.di-branche.de/DIGITAL-IMAGING/news/default.asp?rb=news&nws_item=50050&i_item=50050&nws_step=2&nws_start=1>.

RT. GIBBONS, D. Russian Authority Explains China-made Cartridge Rejection. [online]. Poslední revize 17. 09. 2019. Zhuhai: RT Media Co., Ltd. Dostupný z WWW: <https://www.rtmworld.com/news/russian-authority-explains-cartridge-rejection/>.

RT. GIBBONS, D. Thousands of Chinese Cartridges Rejected. [online]. Poslední revize 10. 09. 2019. Zhuhai: RT Media Co., Ltd. Dostupný z WWW: <https://www.rtmworld.com/news/thousands-of-chinese-cartridges-rejected/>.