Zásadní rozhodnutí německého soudu v oblasti patentové ochrany tonerových kazet

Německý soud vydal zásadní rozhodnutí ve věci patentové ochrany tonerových kazet. Soud potvrdil, že renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu originálních výrobců. Vzhledem k dřívějším rozhodnutím stejného soudu je možné konstatovat, že renovovaný toner je legální produkt, jehož užití nenese žádná rizika z porušení patentové ochrany originálních výrobců, zatímco nově vyrobená kompatibilní tonerová kazeta vystavuje distribuční řetězce, maloobchodní prodejce i uživatele rizikům náhrady škody a úhrady nákladů soudního řízení při nakládání s takovou tonerovou kazetou.

V květnu roku 2014 podala společnost Canon Kabushiki Kaisha k okresnímu soudu v Düsseldorfu dvě žaloby na porušení patentu a to proti společnosti WTA Carsten Weser GmbH a KMP PrintTechnik AG. Žaloba se týkala porušení německé části evropského patentu, chránící optický válec v tonerových kazetách. Jedná se o patent EP 2 087 407, tedy stejný patent, ke kterému okresnímu soudu v Düsseldorfu vydává velké množství předběžných opatření proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet.

 

 

Canon má další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů
Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci kompatibilních tonerů!
Canon opět zasahuje proti prodejcům tonerů porušujících patenty v Německu
Canon zasáhl proti dalším prodejcům tonerů porušujících patenty v Německu
Canon získal další předběžné opatření proti německému prodejci na Amazonu

 

 

Soudní spor probíhal od května roku 2014 až do roku konce října 2017 a díky odvolání doputoval k nejvyššímu soudu v Karlsruhe, který případ zamítl a přidělil úhradu nákladů řízení společnosti Canon. Proti tomuto rozhodnutí již neexistuje možnost odvolání. Úspěšná argumentace společnosti KMP PrintTechnik AG byla založena na faktu, že se nejedná o nově vyrobenou tonerovou kazetu, ale o renovovanou, tedy z pohledu patentové ochrany se jedná o takzvanou „přípustnou opravu“, nikoliv „novou výrobu porušující patenty“. Nejvyšší soud v Karslruhe vydal jednoznačné stanovisko, že renovace je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a takto vyráběné tonerové kazety neporušují patentovou ochranu.

Při vymáhání ochrany plynoucí ze stejného patentu společnost Canon v roce 2015 vyhrála soudní řízení s panem Thomasem Zenkelem, majitelem velkého internetového obchodu tintenalarm.de. Soud svým rozhodnutím zakázal prodávat, nabízet a používat optické válce a nařídil stažení takových tonerových kazet z distribuce. Součástí rozhodnutí soudu z roku 2015 je i rozhodnutí o odpovědnosti prodejce za způsobenou škodu při prodeji kompatibilních, nově vyráběných tonerových kazet.

 

Canon vyhrál spor o porušování patentu při prodeji tonerů v Německu

 

Společnost KMP PrintTechnik AG vyrábí tonerové kazety ve výrobním závodě v jihočeské obci Čkyně, kde ve výrobě zaměstnává okolo 200 zaměstnanců. Veškerá výroba probíhá formou renovací originálních tonerových kazet. Výsledný produkt je velmi ekologický, při jeho výrobě je použitý původní vnější obal tonerové kazety a některé vnitřní součástky tonerové kazety, dochází tím k velké úspoře primárních přírodních zdrojů i úspoře v tvorbě odpadu. Nejvyšší soudu v Karlsruhe nyní potvrdil, že řádně renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu originálních výrobců a nepředstavují tak na rozdíl od kompatibilních tonerových kazet rizika náhrady škody pro distributory, prodejce ani kupující.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. KMP responds to Canon lawsuit outcome. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-responds-to-canon-lawsuit-outcome/>.

The Recycler. Canon loses dongle gear case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 25. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-loses-dongle-gear-case/>.

The Recycler. KMP and wta respond to Canon suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 05. 2014. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-and-wta-respond-to-canon-suit/>.

KMP.cz. O nás. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.kmp.cz/>.

KMP.cz. Výroba tonerů. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.kmp.cz/vyroba-toneru/>.