Bezpapírové firmy jsou iluze

Podle zjištění společnosti International Data Corporation (IDC) jsou bezpapírové firmy velmi vzdálené od reality. Podniky jsou stále závislé na tisku informací v rámci běžné každodenní agendy. Trh tisku se úspěšně brání digitální agendě. V oblasti kancelářského tisku dochází k rozšiřování používání multifunkčních tiskáren, tisku do formátu A3 a k tisku inkoustovými tiskárnami.

Významným trendem je dle IDC nahrazování laserového tisku tiskem inkoustovým. Inkoustový tisk představoval v roce 2016 méně než 8 % kancelářského tisku, do roku 2020 má vzrůst na 15 %, tedy má dojít k nárůstu jeho využití o 100 %. Technologii inkoustového tisku prosazuje HP a Epson. Zde IDC však opomíjí důvody, které vedou společnosti HP a Epson k protlačování technologie inkoustového tisku. Ani jeden z těchto dvou klíčových dodavatelů tiskáren a multifunkčních zařízení nevlastní technologii laserového tisku. Zatímco u společnosti Epson nedochází k žádné změně, HP společnost HP odkoupila tiskovou divizi Samsung a tím získala vlastní technologii laserového tisku. Je tam možné, že v budoucnu společnost Epson zůstane na poli nízko nákladového kancelářského inkoustového tisku osamocena.

 

 

Epson plánuje agresivně investovat do vlastní technologie inkoustového tisku
Epson postaví novou obří továrnu na výrobku inkoustových tiskových hlav
HP kupuje výrobu tiskáren Samsung za částku přesahující miliardu dolarů
Detailní informace ke spojení HP a Samsungu

 

 

Dle IDC je v budoucnu možné očekávat, že standardem bude tisk formou služby, tedy stav, kdy tiskárny firma nevlastní, nezajišťuje pro ně spotřební materiál ani servis, tiskárny jsou pronajaty. Firma pak hradí obvykle pouze sjednanou částku z každé vytištěné strany. Z pohledu Asociace renovátorů tonerů se jedná spíše o vizi IDC než o brzkou realitu. Stejné prognózy tisku jako služby jsou publikovány již po velmi dlouhou dobu, přesto nedochází k významnému nahrazování tisku na vlastním zařízení tiskem formou služby. Naopak nákup relativně levných multifunkčních zařízení v řadě firem nahradil velké kopírovací stroje, které byly vzhledem k pořizovací ceně často provozovány právě formou služby. Výkonná patrová tisková zařízení jsou vhodná jen pro omezený počet firem. U řady firem je zásadním omezením důvěrnost dokumentů, které nesmí být přístupné ve velkém multifunkčním zařízení umístěném ve společném prostoru pro velké množství kanceláří. Dalším významným argumentem jsou neúčelně vynakládané mzdové náklady na čas zaměstnanců strávený dobou potřebnou pro vyzvednutí tisku, pokud tiskárna není umístěna přímo v konkrétní kanceláři. Při velmi velkých objemech tisku je naopak ekonomicky výhodnější řešení tisk na vlastních zařízeních.

Gartner, americká společnost zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti informačních systémů a technologií predikuje silný trend růstu zařízení s podporou řízení tiskových služeb – Managed Print Services (MPS). Definice služby MPS je velmi široká, obecně se jedná o službu, díky které mohou pracovníci odpovědní za tisková zařízení či firmy poskytující tisk jako službu získat přehled a kontrolu nad realizovaným tiskem a dosahovat tak úspor lepším využíváním dostupných zdrojů. Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení nezávislé na konkrétním výrobci a je ze strany většiny výrobců podporováno jako standart, je růst zařízení s podporou MPS zcela očekávatelný. Do budoucna lze v oblasti kancelářského tisku spíše očekávat, že se zařízení bez podpory MPS nebudou vyskytovat. Managed Print Services je často prezentován jako outsourcing tisku, tedy poskytování tisku jako služby, ale v oblasti tiskáren, multifunkčních zařízení a spotřebního materiálu se jedná primárně o schopnost zařízení komunikovat se softwarovou platformou pro řízení a správu tisku. Trendem je rozšiřování záběru poskytovatelů MPS. Softwarové platformy a poskytovatelé služeb integrují do svých systémů komplexní správu IT prostředí.

Důraz je kladen na bezpečnost tisku. Výrobci do svých zařízení integrují systémy pro uskutečnění tisku až po zadání hesla či ověření osoby pomocí RFID karet a obdobných mechanismů. U zde jsou tak patrné slabiny tisku jako služby. Každé ověřování identity je spojeno s neefektivním využíváním pracovní doby.

Na trhu tisku tak nelze očekávat žádné dramatické změny. Klesající ceny barevných laserových a výkonných inkoustových multifunkčních zařízení spolu s klesajícími cenami zařízení formátu A3 povedou k nárůstu jejich prodejů, zařízení budou schopné komunikace v rámci Managed Print Services. Vedle sebe budou stát řešení, kdy tisková zařízení budou provozované samotnými firmami a řešení nákupu tisku jako služby. Hlavní technologický rozdíl lze očekávat v typu používaného hardware, při vlastním řešení tisku lze očekávat preferenci jednotlivých multifunkčních tiskáren umístěných přímo v kancelářích, při nákupu tisku jako služby lze očekávat použití výkonných zařízení umístěných na společných chodbách s aktivním systémem autorizace uživatelů před samotným tiskem. Ze strany výrobce tiskáren Epson lze očekávat nové typy inkoustových multifunkčních tiskáren, které se rychlostí, stálostí a kvalitou tisku budou výrazně přibližovat tiskárnám laserovým.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
KULKARNI Rhucha. Read IT Quick. 8 Developments That Are Changing the Printing Market [online]. Poslední revize 19. 04. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.readitquik.com/articles/utilities/8-developments-that-are-changing-the-printing-market/>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Gartner. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 24. 01. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Gartner>.

Technopedia. Managed Print Service (MPS). [online]. Edmonton: Janalta Interactive Inc. Dostupný z WWW: <https://www.techopedia.com/definition/3673/managed-print-service-mps>.