Brother zrenovoval již 40 miliónů kusů tonerových kazet

Společnost Brother provozuje po celém světě 4 velká renovační centra tonerových a inkoustových kazet, ve Velké Británii, střední Evropě, USA a Asii. Celkové množství řádně zrenovovaných tiskových kazet v těchto centrech již přesáhlo 40 miliónů kusů. Brother plánuje další zvyšování podílu renovovaných tonerových kazet na celkovém prodeji.

  
Brother své tonerové kazety renovuje obdobně jako nezávislý renovátoři. Na rozdíl od renovátorů třetích stran však renovované tonery označuje jako nově vyrobené, tedy nijak nerozlišuje, zda se jedná o nově vyrobené nebo dříve použité renovované tonerové kazety.

 

 

Brother slaví 15 let renovací vlastních tiskových kazet na Slovensku
Brother začíná pro své kazety používat renovovatelné čipy!
Tonerové kazety Armor budou certifikovány environmentálním štítkem ETIRA
Nová certifikace řádně renovovaných tonerových kazet

 

 

Suroviny z vyřazených dílů či celých vyřazených tonerových kazet Brother recykluje, obdobně jako nezávislí renovátoři.

Craig McCubbin, výkonný ředitel Brother Industries UK a Brother Industries Slovakia uvedl: „Jsme opravdu hrdí na tento úspěch. Ze 40 milionů tonerových kazet, které naši zákazníci vrátili, bylo 86 % renovováno pomocí našeho důmyslně vyvinutého procesu. To je unikátní v celém odvětví tiskáren. Renovacíí Brother ušetří každý rok po celém světě přibližně 5 300 tun CO2 – tolik vyprodukuje 1 150 automobilů.“

Pro průměrného uživatele tiskáren znamená renovace tonerových kazet úsporu  40 kg CO2 ročně.

Brother chce v příštích třech letech dále zvyšovat počet renovovaných tonerových kazet. Brother zavádí systém vracení inkoustových kazet a hardwaru s cílem učinit všechny produkty Brother vratnými.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Brother: 40 million toners as a milestone. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 22. 11. 2022. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/brother-40-million-toners-as-a-milestone/>.