Budou zakázány tiskové kazety vyráběné nucenou prací i v Evropě?

Spojené státy americké zakázaly dovoz do USA největšího čínského výrobce tiskového řešení, společnosti Ninestar Corp. Důvodem úplného zákazu dovozu bylo porušování lidských práv při jejich výrobě. Evropa je každý den zavalována přebytky čínské výroby a orgány evropské unie situaci řeší tempem, které nazvat šnečím, všichni šneci se musí urazit.

 

 

 

Zákaz dovozu čínských tonerů a tiskáren původem z nucených prací do zemí EU přijde pozdě, domácí výrobci zkrachují
Spojené státy americké zakázaly dovoz 4. největšího světového výrobce tiskáren a jednoho z největších výrobců tonerů do USA
Lexmark okamžitě ukončil spolupráci s Ninestarem – dle prohlášení již má nového dodavatele

 

 

K úplnému zákazu dovozu do Spojených států amerických došlo již v červnu 2023. Po celých 6 měsících, kdy jsou státy Evropské unie zaplavovány, nebylo přijato žádné opatření.

Na počátku října navrhly výbory pro vnitřní trh a mezinárodní obchod zákaz výrobků vyrobených nucenou prací v rámci Evropské unie (EU). Podle tohoto navrhovaného nařízení, pokud podstatné důkazy potvrdí spoluúčast společnosti na praktikách nucené práce, veškerý dovoz a vývoz souvisejícího zboží bude na hranicích EU zastaven. Kromě toho musí tyto společnosti stáhnout veškeré zboží, které již bylo v oběhu na trhu EU. Tyto produkty pak budou zlikvidovány.

Tento návrh tedy předpokládá důkazní břemeno na straně EU, tedy v praxi výroby tiskových kazet se jedná o nejspíše zcela nefunkční mechanismus. Nefunkčnosti návrhu si povšimli poslanci Evropského parlamentu, kteří v říjnu schválili pozměňovací návrhy k původnímu návrhu Komise, které zavádějí přesun důkazního břemene. Konkrétně pověřily Komisi, aby sestavila úplný seznam geografických regionů a hospodářských odvětví s vysokým rizikem využívání nucené práce. U produktů pocházejících z těchto vysoce rizikových oblastí již nebude důkazní břemeno o absenci nucené práce kladeno na úřady, ale přímo na samotné dotčené společnosti. Výbory také podtrhly význam umožnění opětovného vstupu staženého zboží na trh až poté, co společnost prokáže, že ve svých operacích a dodavatelském řetězci přestala zaměstnávat nucenou práci, a přitom adekvátně řeší související problémy.

Od odsouhlasení uběhla již značná doba a Rada EU stále nedokončila svůj postoj k pozměňovacímu návrhu a Evropa je stále intenzivněji zaplavována čínskými tonery, které vyjma využívání nucené práce představují i obrovskou ekologickou zátěž.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
European Parliament. Towards an EU ban on products made with forced labour. [online]. Poslední revize 16. 10. 2023. Dostupný z WWW: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231016IPR07307/towards-an-eu-ban-on-products-made-with-forced-labour>.