Canon podal dvě žaloby na porušení patentů v Brazílii

Canon celosvětově vymáhá dodržování svých patentů chránících originální tonerové kazety Canon. Ze zkušeností Asociace renovátorů tonerů plyne, že se soustředí převážně na velké trhy. To potvrzuje i další případ, kdy Canon řeší porušení patentů v Brazílii.

Konkrétně se jedná o porušení pantů PI 0720506-6 a patentu číslo PI 0807733-9, registrovaných v Brazílii, které jsou ochrannou tonerové kazety v rozsahu „elektro fotografické válce, zpracování kazety a zařízení pro výrobu elektro fotografického obrazu“ a na „přenosové zařízení a zařízení pro výrobu elektro fotografických obrazů pro vytvoření obrazu na záznamovém médiu“. Spor se týká dvou prodejců kompatibilních tonerových kazet určených pro laserové tiskárny HP. Cílem sporu je dosažení soudního zákazu prodeje a náhrady vzniklé škody.

 

Amazon je žalován za prodej kompatibilních tonerů Canon
Canon vyhrál další soudní spor s výrobcem neoriginálních tonerových kazet
Canon úspěšně uzavřel spor s prodejci tonerů porušujících patenty v Rusku
Canon vyhrál spor o porušování patentu při prodeji tonerů v Německu
Canon vyhrál další soud s výrobci kompatibilních tonerů
Canon dosáhl dohody s porušovatelem patentů i v Rusku

 

Okresní soud v Rio de Janeiru vydal předběžné opatření a uložil žalovaným stranám zdržet se přímo či nepřímo výroby, používání, nabízení k prodeji, prodeji nebo dovozu, tonerových kazet dotčených tuto žalobou nebo jakékoliv stejné nebo podobné tonerové kazety pod trestem pokuty v případě neplnění povinností uložených předběžným opatřením. Byla ponechána lhůta na případné odvolání, konečné rozhodnutí ze strany soudu tak stále probíhají.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces patent infringement complaints in Brazil. [online]. Poslední revize 12. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://global.canon/en/news/2016/20160512a.html>.