Canon vymáhá dodržování patentové ochrany i v Korey

Společnost Canon Inc. oznámila podání stížnosti u Centrálního okresního soudu v Soulu proti společnosti Tonet Inc., která prodává a distribuuje tonerové kazety prostřednictvím svých internetových stránek a několika dalších portálů z důvodu porušení patentové ochrany korejských patentů č. 10-1182006 a 10-1101654.

Cílem společnosti Canon je zastavit prodej kompatibilních tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Canon a dále vymáhat náhradu škody vzniklou porušováním patentů v souladu s korejským právem.

Společnost Tonet Inc. prodá kompatibilní tonerové kazety v internetovém obchodě http://officeaid.co.kr.

 

Autor: OFFICEAID. Better than used something.
 

Canon tak stále intenzivněji vymáhá dodržování patentové ochrany u tonerových kazet Canon a HP (patentovou ochranu u tonerových kazet HP vlastní společnost Canon). Během roku 2017 a začátku roku 2018 tak společnost Canon zahájila velké množství patentových sporů zejména v Německu, Spojených státech Amerických, Rusku a dalších zemí světa. V řadě sporů během roku 2017 a 2018 dosáhla vítězství či dobrovolného ukončení činnosti a dobrovolné náhrady škody ze strany porušovatelů patentové ochrany.

 

 

Společnost Canon uzavřela německý patentový spor
Canon získal dobrovolnou náhradu škody od prodejce kompatibilních tonerových kazet na Amazonu
Společnost Canon podává žalobu na uplatnění patentových práv v Moskvě
Canon zahájil právní bitvu o porušení patentu dovozem kompatibilních tonerů v USA
Canon vysoudil náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerů v hodnotě 100 milionů korun!

 

 

Společnost Canon vymáhá svá patentová práva ve stále více zemích světa, přičemž stejná rizika jako zahraniční prodejci podstupují i prodejci v České republice, Canon u většiny tonerových kazet využívá jednotné evropské patentové ochrany a tonerové kazety jsou tak chráněny i v České republice.

Riziko náhrady škody způsobené prodejem kompatibilních tonerových kazet hrozí všem prodejcům v České republice, nadto jim hrozí i riziko odnětí svobody.

Paragraf 269 trestního řádu, řešící porušení chráněných průmyslových práv uvádí:

„(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

  1. a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
  2. b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. (Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.“ (Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

(Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

 

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon files new toner cartridge-related patent infringement lawsuit in Korea. [online]. Poslední revize 12. 03. 2018. Dostupný z WWW: <http://global.canon/en/news/2018/20180312a.html>.

Česko. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. [online]. 230 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=68040&nr=40~2F2009~20Sb.&ft=pdf>.