Epson zahájil další soudní spor s provozovateli internetových obchodů

Společnost Epson podala žalobu na dvě firmy, SinoTime a Mega Leader a fyzickou osobu vystupující pod jménem Celine Jiang, která používá další dvě jiná jména. Tato osoba je dále vlastníkem žalované společnosti SinoTime a další společnosti Mipo America a dále je ředitelem a prezidentem společnosti Mega Leader.

V žalobě se uvádí, že obžalovaní dováželi, nabízeli k prodeji a prostřednictvím webových stránek a internetových obchodů prodávali inkoustové kazety, které porušují patenty společnosti Epson platné na území USA. Jedná se o patenty Spojených států č. 6 502 917, patent Spojených států č. 8 794 749 a patent Spojených států č. 8 454 116. Žaloba dále uvádí, že společnost Epson vznikly a dále vznikají značné škody v důsledku čehož má nárok na předběžný a trvalý příkaz zakazující další prodeje, dovoz a distribuci.

 

 

Epson podal a okamžitě vyhrál žalobu na 26 prodejců Amazonu
Epson podal žalobu na další prodejce kompatibilních inkoustových kazet
Epson zahájil další soudní spory o náhradu škody s prodejci kompatibilních inkoustových náplní
Společnost Epson podala další 3 stížnosti na prodejce kompatibilních inkoustů

 

 

Společnost Epson se také snaží o náhradu vzniklé škody, náhradu poplatků za právní zastupování, nákladů soudního sporu a náhradu všech dalších souvisejících nákladů a jakékoliv další náhrady, kterou soud uzná za správnou a opodstatněnou.

Společnost Epson uvádí: „V průběhu uplynulých let společnost Epson podala řadu žalob u různých okresních soudů Komise pro mezinárodní obchod (International Trade Commission  – ITC) z důvodu porušování svých patentů. ITC skutečně vydala dva obecné příkazy vyloučení, které zakazují dovoz inkoustových kazet, které porušují určité patenty společnosti Epson, včetně tří patentů, které byly v tomto případě uplatněny. Úsilí společnosti Epson o vymáhání patentů bylo široce medializováno, průmyslové odvětví alternativních inkoustových kazet bylo s touto aktivitou seznámeno samotnou společností Epson. Výsledkem je, že průmyslové odvětví alternativních inkoustových kazet je důkladně seznámen s obecnými příkazy vyloučení ITC a patenty společnosti Epson.“ Žalovaní jsou z tohoto důvodu označeni jako úmyslní a vědomí porušovatelé patentů Epson a úmyslní a vědomí porušovatelé vydaných obecných příkazů vyloučení ITC.

Z tohoto důvodu vědomého porušování a skrývání se pod více společností a jmen lze očekávat vysoké tresty.

 

Přehled patentů, kterých se spor týká:

United States Patent No. 6,502,917
https://patents.google.com/patent/US6502917

United States Patent No. 8,794,749
https://patents.google.com/patent/US8794749

United States Patent No. 8,454,116
https://patents.google.com/patent/US8454116

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Epson files Florida patent infringement suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 08. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/epson-files-florida-patent-infringement-suit/>.