Společnost Epson podala další 3 stížnosti na prodejce kompatibilních inkoustů

Společnost Epson oznámila, že prostřednictvím společností Epson America, Inc., Epson Portland Inc. a Seiko Epson Corp. podala dvě stížnosti na porušení patentů proti společnostem Try Ink, LLC, InkPro2day, LLC a dále proti společnosti EZ Ink Inc.

Stížnosti vycházejí z porušení nároků z patentu US 6,502,917, patentu US 8,794,749 a patentu US 8,454,116. Tyto patentové nároky byly již rozhodnuty v žalobách podaných u Americké komise pro mezinárodní obchod („ITC“), což vedlo k dvěma všeobecným nařízením o vyloučení, které brání dovozu všech kazet porušujících tuto patentovou ochranu.

 

 

Epson podal žalobu na prodejce Amazonu
Společnost Epson se mimosoudně dohodla se 3 dovozci náplní, s 16 dalšími dovozci pokračuje ve sporu
Epson podává stížnost na výrobce neoriginálního spotřebního materiálu

 

 

Cílem je okamžitý zákaz dovozu a vymáhání náhrady škody vzniklé dovozem inkoustových kazet porušujících patentovou ochranu, kdy vzhledem k již uznané platnosti patentové ochrany Epson očekává razantní postihy prodejců.

 

„Jsme povzbuzeni stavem, kdy naše programy pro vynucování vedou k dodržování patentové ochrany na nejrozvinutějším internetovém trhu, na kterém je prodávána podstatná část spotřebního materiálu pro domácí i kancelářské tiskárny,“ říká Jilana Miller, asistentka generálního advokáta společnosti Epson. „Pokračujeme však v nápravě stávající kultury porušování předpisů a neférové hospodářské soutěže páchané v internetových obchodech a prostřednictvím jiných kanálů.“

 

Patent US 6,502,917:
https://patents.google.com/patent/US6502917

Patent US 8,794,749:
https://patents.google.com/patent/US8794749

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:

The Recycler. Epson sheds new light on patent cases. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 07. 03. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/epson-sheds-new-light-on-patent-cases>.