Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena

Evropská komise v roce 2016 požádala vedoucí firmy a jejich zástupce v oblasti renovací a repasování výrobků o spolupráci v nově vznikajícím orgánu Evropské rady pro repasování (Conseil Européen de Remanufacture). Cílím je jednotné zastupování zájmů renovátorů při vytváření politiky Evropské unie prostřednictvím projektu Evropské sítě renovátorů (European Remanufacturing Network.

Conseil Européen de Remanufacture (Evropská rada pro repasování) byla oficiálně ustanovena 27.01.2017 v Bruselu.
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Evropská komise požádala o sjednocení renovátorů v Evropské radě pro repasování
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
EURemanCouncilFinancování rady je zajištěno z programu Evropské unie Horizont 2020. Cílem je přímé ovlivňování politiky Evropské unie a prosazování cirkulární ekonomiky, prosazování renovování a znovu užití výrobků a dále podpora veřejných zakázek s preferencí nákupů renovovaných a repasovaných výrobků jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni jednotlivých členských států Evropské unie.

 

Renovátoři tonerových a inkoustových kazet mají v radě své zastoupení prostřednictvím organizace European Toner and Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA). Ustanovení rady se za Etiru účastnil generální tajemní Etiry Vincent van Dijk a člen Javier Martinez.

 

Důležité odkazy:
Conseil Européen de Remanufacture (Evropská rada pro repasování)
European Toner and Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA)
European Remanufacturing Network (Evropská síť renovátorů)
Horizont 2020

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. European Remanufacturing Council launched. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 28. 01. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/european-remanufacturing-council-launched/>.

Centre for Remanufacturing and Reuse. News: EC calls for coordinated voice on remanufacturing. [online]. Poslední revize 11. 03. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.remanufacturing.org.uk/news-detail.php?news=726>.

Conseil Européen de Remanufacture. Homepage. [online]. Poslední revize 30. 01. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.remancouncil.eu/>.