Evropská komise požádala o sjednocení renovátorů v Evropské radě pro repasování

Evropská komise požádala o koordinaci leaderů trhu v oblasti renovací a repasování v orgánu Evropské rady pro repasování (European Remanufacturing Council (ERC)), který bude zřízen jako součást dvouletého projektu Evropské síte renovátorů (European Remanufacturing Network (ERN)), financovaného z projektu Evropské unie Horizont 2020.

Evropská rada pro repasování bude pomáhat evropským renovátorům udržet celosvětovou konkurenceschopnost tím, že bude zastupovat zájmy renovátorů při vytváření politiky Evropské unie.

Logo Evropská komise
Evropská rada pro repasování by se měla zaměřit na přímou politiku Evropské unie a lobbování témat cirkulární ekonomiky s bezprostředním dopadem v oblasti renovací a repasování a dále na podporu zadávání veřejných zakázek na renovované a repasované výrobky na úrovní Evropské unie i na úrovni jednotlivých členských států.

„Komise vítá práci, která byla provedena Evropskou radou pro repasování. Je zde jasná potřeba těžit z potenciálu plošného repasování na podporu cyklické ekonomiky“, uvedl Kestutis Sadauskas, ředitel Environment Directorate-General Evropské komise.

 

 

Obrovský příliv peněž pro výrobce zapojené do opětovného využívání zdrojů surovin
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin
Podpora ekonomiky založené na renovaci výrobků by v EU mohla do roku 2030 vytvořit 3 000 000 nových pracovních míst
EU zahájila konzultace k návrhu cirkulární ekonomiky

 

 

Součásti rady pro repasování mohou být velcí i malý evropští renovátoři, do konce projektu Evropské sítě renovátorů, který je stanoven na konec roku 2017 bude členství bezplatné.
Radu pro repasování zastupuje pan Edward Sims, z organizace Oakdene Hollins. Oakdene Hollins je výzkumná a poradenská společnost v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky se sídlem ve Velké Británii a v Bruselu. Spolupracuje s tvůrci politik na vládní úrovni a podniky, jejichž zájmy v oblasti cirkulární ekonomiky prosazuje.

 

Evropská rada pro repasování:
Evropská rada pro repasování má být ústředním bodem dialogu pro repasování v Evropské unii. Bude poskytovat možnost ovlivnit politiku Evropské unie napříč odvětvími a problémy, bude hájit zájmy renovátorů a podporovat růst repasování. Současný cyklická ekonomika Evropské unie bude předmětem pro počáteční formulaci politiky a zájmu lobování Evropské rady pro repasování.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
Centre for Remanufacturing and Reuse. News: EC calls for coordinated voice on remanufacturing. [online]. Poslední revize 11. 03. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.remanufacturing.org.uk/news-detail.php?news=726>.

Oakdene Hollins Research and Consulting. Oakdene Hollins. Dostupný z WWW: <http://oakdenehollins.co.uk/oakdene-hollins.php>.