Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky

Schválený balíček cirkulární ekonomiky se bude opírat o výrazně tvrdší prosazování ze strany Evropské komise, než bylo zvykem za předcházející administrativy, uvedl Fulvia Raffaeli, zástupce vedoucího DG Grow. DG Grow je Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Jedná se o organizaci odpovědnou za zavedení cirkulární ekonomiky v Evropě.

Podle Fulvia Raffaeli bylo přijetí pravidel „prvním krokem k přizpůsobení ekonomiky na budoucnost omezených zdrojů a rostoucí populací“.

Cílem přijatého balíčku na podporu cirkulární ekonomiky je zvýšení úrovně recyklace a zpřísnění pravidel pro spalování a skládkování. Skládá se ze šesti návrhů zákonů o odpadech, obalech, skládkách, odpadech z vozidel vyřazených z provozu, odpadu z baterií a akumulátorů a naposledy o odpadu z elektronických zařízení.

 

Evropská komise požádala o sjednocení renovátorů v Evropské radě pro repasování
Obrovský příliv peněz pro výrobce zapojené do opětovného využívání zdrojů surovin
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin
EU zahájila konzultace k návrhu kruhové ekonomiky
Podpora ekonomiky založené na renovaci výrobků by v EU mohla do roku 2030 vytvořit 3 000 000 nových pracovních míst

 

kruhova_ekonomikaPřijatý balíček opatření pro zavedení cirkulární ekonomiky stále čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou ministrů, Fulvia Raffaeli však poukázal na to, že současné vedení EU daleko více nakloněno přijetí balíčku schváleného Evropskou komisí, než za předcházejícího složení administrativy. První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dostal mandát od předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera snížit byrokracii a vytvořit kvalitnější balíček regulace. Jakmile bude Rada ministrů připravena jednat o konečném znění textu, může být balíček v brzké době schválen.

Porušování těchto pravidel Evropské unie na úrovni jednotlivých členů Evropské unie, může být přistoupeno k právním krokům proti členům, nedodržování právních předpisů Evropské unie může vést k udělování vysokých pokut.

 

 

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
CRISP, James. EurActiv.com. Commission vows tough enforcement of Circular Economy Package. [online]. Brusel: Efficacité et Transparence des Acteurs Européens. Poslední revize 07. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/commission-vows-tough-enforcement-of-circular-economy-package>.

Europa. EU Whoiswho. DG GROW — Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. [online]. Luxembourg: Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=404320&lang=cs>.

The Recycler. EU vows “tough” circular economy enforcement. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 07. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/eu-vows-tough-circular-economy-enforcement>.