HP dostala pokutu ve výši 250 000 000 Kč za blokování neoriginálních inkoustů a tonerů

Společnost HP Inc. velmi často přistupuje k blokování neoriginálních inkoustových a tonerových kazet prostřednictvím vzdálené aktualizace firmware tiskárny. Italský úřad pro hospodářskou soutěž a trh nyní udělil společnosti HP Inc. a italské HP Italy Srl. pokutu ve výši 10 000 000 (zhruba 250 000 000 Kč) v souvislosti s blokováním neoriginálních inkoustových a tonerových kazet.

Italský úřad pro hospodářskou soutěž a trh v prosinci 2020 uzavřel podrobné vyšetřování společností HP Inc. a HP Italy Srl., na jehož konci zjistil, že společnost HP po několik let prováděla významná omezení používání neoriginálních inkoustových a tonerových kazet u mnoha inkoustových a laserových tiskáren prodávaných spotřebitelům. HP používá specifické metody k ověření tiskových kazet obsažené ve firmwaru, zejména prostřednictvím systému s názvem DS – Dynamic Security, podle kterého tiskárna rozpozná originální kazety HP a přijme je, zatímco v případě detekce neoriginálních kazet nebo kazet vyrobených kazety před určitým datem odmítne tisknout.

 

 

To je síla! HP bude blokovat vlastní náplně!
Majitelé tiskáren HP mohou v USA požadovat náhradu škody za blokování neoriginálních náplní
Blokování některých inkoustových kazet ze strany HP není v rozporu s ochranou spotřebitele
HP bude blokovat nekvalitní inkoustové náplně
HP realizuje opatření proti dovozcům kompatibilních inkoustových cartridgí

 

 

Podle kontrolního úřadu společnost HP zejména v době nákupu tiskárny adekvátně neinformovala spotřebitele o existenci tohoto relevantního a významného omezení, což spotřebitele vede k závěru, že je třeba vyměnit neoriginální inkoustové a tonerové kazety z důvodu nekompatibility nebo vady a používat pouze originální kazety HP. Tato omezení byla obnovována a upravována následnými aktualizacemi firmwaru tiskárny, které společnost HP předkládala spotřebitelům, aniž by je řádně informovala o důsledcích těchto aktualizací, a to ani v době jejich šíření, ani na vlastních webových stránkách, ani na žádost informace z asistenčních center HP.


logo HP tiskárna
 

Úřad rovněž zjistil, že prostřednictvím firmwaru přítomného na mnoha tiskárnách společnost HP zaznamenává údaje o spotřebě použitých kazet, ať už originálních neoriginálních.

Data pak společnost HP používá k vytvoření databáze užitečné pro formulaci jejích obchodních strategií, aniž by o této skutečnosti informovala spotřebitele a dále k odmítnutí podpory pro tiskárny, které používaly neoriginální kazety, čímž brání k uplatnění zákonné záruční doby.

Do 60 dnů od oznámení výsledku šetření musí společnost HP předložit zprávu o krocích podniknutých k nápravě a do 120 dnů musí upravit prodejní balení tiskáren tak, aby jasně označovala omezení použití neoriginálních inkoustových a tonerových kazet v závislosti na nainstalovaném firmwaru.

 

HP tedy může pokračovat ve své strategii blokování neoriginálních inkoustových a tonerových náplní, ale před samotným prodejem musí být výrobek označen tak, aby bylo zřejmé, že je určen pouze pro originální inkoustové a tonerové kazety. Budoucí blokace neoznačeného výrobku by dle tohoto rozhodnutí neměla být možná.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Italy impose €10 million penalty on HP for deceptive and aggressive practices. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 9. 12. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/italy-impose-e10-million-penalty-on-hp-for-deceptive-and-aggressive-practices/>