HP zveřejnila na své hlavní stránce zprávu o blokování neoriginálních inkoustových kazet

Italský úřad pro hospodářskou soutěž a trh v souvislosti s blokováním neoriginálních tiskových kazet na konci roku 2020 udělil společnosti HP Inc. a italské HP Italy Srl. pokutu ve výši 10 000 000 (zhruba 250 000 000 Kč) a nařídil, že do 60 dnů musí společnost HP předložit informace své zákazníky o blokování tiskových kazet a dále do 120 dnů musí upravit prodejní tiskáren tak, aby jasně ukazovala omezení používání neoriginálních inkoustových / tonerových kazet, v závislosti na nainstalovaném firmwaru.

Společnost HP používá metody k ověření tiskových kazet obsažené ve firmwaru (DS – Dynamic Security), podle kterého tiskárna rozpozná originální kazety HP a přijme je, zatímco neoriginální kazety nebo kazety vyrobené před určitým datem odmítne.

 

 

HP dostala pokutu ve výši 250 000 000 Kč za blokování neoriginálních inkoustů a tonerů
To je síla! HP bude blokovat vlastní náplně!
Majitelé tiskáren HP mohou v USA požadovat náhradu škody za blokování neoriginálních náplní
Blokování některých inkoustových kazet ze strany HP není v rozporu s ochranou spotřebitele
HP bude blokovat nekvalitní inkoustové náplně

 

 

Podle kontrolního úřadu společnost HP adekvátně neinformuje spotřebitele o existenci tohoto opatření. Společnost HP Inc. dále řádně neinformuje o důsledcích aktualizací firmware tiskáren.

 

 

HP nyní zveřejnila přímo na úvodní stránce https://www8.hp.com/it informaci, ve které mimo další uvádí, že společnost HP:

přiměla spotřebitele a firmy k nákupu značkových tiskáren HP a aktualizaci firmwaru, který je na nich nainstalován, aniž by je informovala o omezeních, pokud jde o použití neoriginálních inkoustových / tonerových kazet, a poskytla zavádějící informace, které by mohly vést k domněnce, že neoriginální kazety nelze použít nebo je třeba je vyměnit kvůli nedostatkům nebo vadám těchto kazet, i když ve skutečnosti kazety nebylo možné použít kvůli omezením zavedeným aktualizací firmwaru tiskárny,

poskytla prostřednictvím firmwaru a bez vědomí zákazníků funkce tiskáren, které zaznamenávají provozní data – týkající se použitých kazet, originálních či nikoli – a odesílají je do archivu, který společnost HP používá pro formulaci svých obchodních strategií a u tiskáren HP, které používaly neoriginální kazety, odmítla společnost HP dodržet záruku a odmítla potvrdit příčinnou souvislost mezi nesprávnou funkcí tiskárny a dodržením zákonné záruční lhůty.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
HP Development Company, L.P. COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE. LE SOCIETÀ HP INC. E HP ITALY S.R.L. (CONGIUNTAMENTE HP). [online]. Poslední revize 27. 03. 2021. Dostupný z WWW: <https://www8.hp.com/it/it/home.html>.