Klimatická žaloba ve Francii uspěla

Pařížský správní soud rozhodl na základě stížnosti čtyř ekologických a humanitárních organizací o tom, že kabinet musí přijmout všechny nezbytné kroky, aby předešel dalšímu poškození životního prostředí. Napsala o tom agentura Reuters.

 

 

Vláda i ministerstva reagovaly na klimatickou žalobu podanou na Českou republiku
Na vládu České republiky byla podána klimatická žaloba
Klimatická žaloba v Německu uspěla – Německo musí přepracovat své cíle ochrany klimatu

 

 

Správní soud rozhodl ve prospěch organizací a francouzská vláda musí do konce roku 2022 dle nařízení soudu skutečně splnit své závazky ve snižování emisí všech typů skleníkových plynů.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Klimatická žaloba ČR z. s. Co je klimatická žaloba? [online]. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/>.

BALOUNOVÁ, Eva. Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS). Úspěch německé klimatické ústavní stížnosti: budou se inspirovat i čeští soudci? [online]. Dostupný z WWW: <https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme/nemecka-zaloba.html>.