Ministr Brabec: plasty budeme pálit, ekologické zpracování MŽP nepřipustí

Do roku 2035 musí Česká republika docílit 65 procentní míry recyklace komunálního odpadu. Pokud tohoto cíle nedosáhne, čekají ji drastické sankce. Klíčovým nástrojem pro dosažení tohoto cíle je právě projednávaná odpadová legislativa. Jenže právě projednávaný návrh odpadové legislativy dle řady odborníků sleduje přesně opačný cíl – komunální odpad spalovat, nikoliv recyklovat!

Česká republika v současné době znovu využívá – recykluje zhruba 38 % komunálního odpadu. Pro splnění cíle stanoveného Evropskou unií musí Česká republika recyklovat o 70 % komunálního odpadu více než je současný stav, každý rok je potřeba přesunout téměř 1,5 milionu tun komunálního odpadu ze skládkování do recyklace. Závazné cíle jsou omezení skládkování odpadu na 10 % a současně zajištění recyklace odpadu odpadu na míru 65 % do roku 2035, přičemž jsou stanoveny průběžné cíle recyklace výši 60 % pro rok 2030 a dodatečný cíl 55 % míry recyklace do roku 2025.

 

 

Evropský balíček cirkulární ekonomiky schválen
Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena

 

 

Paradoxně zcela v rozporu s tímto cílem dochází v současnosti k výstavbě řady nových spaloven komunálního odpadu (Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO), které budou pro investory ekonomicky návratné pouze tehdy, když budou mít co spalovat. Ministerstvo životního prostřední se pomocí předkládaného návrhu odpadové legislativy snaží dle řady odborníků zajistit právě suroviny pro spalování. Jedinou zásadní změnou oproti stávající odpadové legislativě je totiž drastické zvýšení ceny skládkování  – ze stávajících 500 Kč až na 1 850 Kč za tunu, přičemž provozovatelé spaloven požadují za likvidaci 1 tuny zhruba 1 500 Kč. Z 11 bodů navrhovaných České asociací odpadového hospodářství jako podporu recyklace neobsahuje projednávaná legislativa ani jeden.

V souvislosti s tímto je velice zajímavé prohlášení ministra životního prostředí pana Richarda Brabce u příležitosti dokončení balíčku nové odpadové legislativ. Pan ministr „nevidí důvod, proč zavádět systém zálohování PET lahví“. Podle pana ministra životního prostředí je stávající systém funkční a díky němu země plní evropské cíle. Dle starších údajů společnosti EKO-KOM se do žlutých kontejnerů vhodí zhruba 70 % nově vyrobených PET lahví, na recyklaci je využita zhruba polovina. Na skládkách a ve spalovnách končí celá třetina všech vyrobených PET lahví. Navíc se míra vytřídění plastů se snižuje a objem nově vyráběných plastů roste.

Zavedením zálohovaných PET lahví by došlo podle studie vypracované zástupci Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a Mattoni 1873 (dříve Karlovarské minerální vody) k radikálnímu nárůstu recyklace PET lahví až na hodnotu 90 %.  Navrhovaný systém počítá s úplným financováním z prodeje čistého a vytříděného materiálu, poplatků od producentů a z neproplacených záloh. Současně úspora za stávající sběr a likvidaci PET láhví by činila 199 milionů korun ročně.  Paradoxně zcela oproti závěrům studie pan ministr Richard Brabec uvádí: „Nevidíme důvod, proč zavádět drahý systém zálohování“. Stát by neměl platil několik miliard korun za změnu systému.

 

 

Zástupci iniciativy Zálohujme.cz, která se snaží o zavedení systému zálohovaných PET lahví v České republice, zaslali ministru životního prostředí otevřený dopis, v němž žádají o odpověď mimo jiné na tuto otázku:

„Nápojový průmysl dává stále jasněji najevo, že intenzivně usiluje o dosažení dlouhodobé udržitelnosti na základě principů cirkulární ekonomiky. Jaké kroky hodlá ministerstvo učinit, aby tento záměr umožnilo?“

Dle posledních vyjádření Ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce, je možné dojít k závěru, že žádné kroky k udržitelnosti Ministerstvo životního prostředí neučiní. Ministerstvo životního prostředí podporuje spalování, nikoliv recyklaci.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
STATILÍK, Ondřej. Euro. Konference Odpady: Zálohované petky by alespoň zmizely z polí a lesů. [online]. Praha: Mladá fronta. Poslední revize 15. 11. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.euro.cz/byznys/zaloha-na-petky-plastove-lahve-tak-pry-minimalne-zmizi-z-poli-a-lesu-1473989>.

 

Ekolist.cz. Brabec: ČR nebude zavádět systém zálohování PET lahví [online]. Praha: BEZK. Poslední revize 17. 01. 2020. Dostupný z WWW: < https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brabec-cr-nebude-zavadet-system-zalohovani-pet-lahvi>.

 

Ekolist.cz. V ČR se recykluje 58 procent PET lahví, skupina chce zálohový systém. [online]. Praha: BEZK. Poslední revize 23. 01. 2020. Dostupný z WWW: <https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/v-cr-se-recykluje-58-pct-pet-lahvi-skupina-chce-zalohovy-system-2>.

 

Zálohujeme.cz. Otevřený dopis iniciativy Zálohujme.cz ministru životního prostředí ČR. [online]. Poslední revize 13. 01. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.zalohujme.cz/wp-content/uploads/2020/01/Otevreny_dopis_MZP.pdf>.