Evropská unie se shodla na výší omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu 21. 4. 2021 dosáhli dohody v klíčových parametrech takzvaného klimatického zákona. Europoslanci prosazovali snížení emisí skleníkových plynů v zemích Evropské unie nejméně o 60 % oproti hodnotě z roku 1990, zatímco zástupci jednotlivých zemí Evropské unie prosazovali snížení emisí skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Výsledná dohoda zůstala na úrovni snížení emisí skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V dohodě byl zachován cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050. V případě produkce emisí skleníkových plynů má být tato emise kompenzována výsadbou nových stromů. Růst globální teploty by tak neměl přesáhnout 1,5 °C.

 

 

Evropská unie neplní své recyklační plány – není se čemu divit
Hodně nepovedená pravidla Evropské unie pro zelený nákup tonerů
Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena
Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin

 

 

Dohodu ještě musí schválit plénum europarlamentu i ministři členských států. Po schválení norma vstoupí v platnost.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Evropská komise. Commission welcomes provisional agreement on the European Climate Law. [online]. Poslední revize 21. 04. 2021. Dostupný z WWW: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1828>.