Patentový spor Canonu v Rusku definitivně vyřešen

Spor byl zahájen na počátku roku 2018, kdy společnost Canon podala žalobu na uplatnění patentu Ruské federace č. 2467370 týkajícího se ochrany tonerových kazet proti společnostem LLC VTT a LLC Pallady, nabízejícím kompatibilní tonerové kazety pod obchodními názvy „Hi-Black“ a „NetProduct“.

Po roce sporu vydal soud v Moskvě rozhodnutí ve prospěch společnosti Canon. Rozhodnutí soudu přiznává společnosti Canon náhradu škody ve výši  4 000 000 rublů (zhruba 1 500 000 Kč).

 

 

Canon vyhrál další patentový spor v Rusku
Společnost Canon podává žalobu na uplatnění patentových práv v Moskvě
Canon úspěšně uzavřel spor s prodejci tonerů porušujících patenty v Rusku
Canon dosáhl dohody s porušovatelem patentů i v Rusku

 

 

Žalovaní měli možnost podat další opravný prostředek k Soudnímu dvoru pro práva duševního vlastnictví. Žalovaní se rozhodli nepodat opravný prostředek a toto rozhodnutí řádně provedli.

Za porušení patentové ochrany Canon tak nesou žalovaní náklady sporu, likvidaci tonerových kazet a náhradu škody ve výši zhruba 1 500 000 Kč.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces conclusion of patent infringement dispute in Russia.. [online]. Poslední revize 25. 09. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20190925a.html>.

Canon Inc. Russian Court in Second Instance Upholds the Lower Court’s Decision in Favor of Canon. [online]. Poslední revize 25. 04. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20190425a.html>.

Canon Inc. Canon files suit for enforcement of patent rights. [online]. Poslední revize 16. 01. 2018. Dostupný z WWW: <http://global.canon/en/news/2018/20180116a.html>.