Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla

Evropská unie představila novou prozatímní dohodu o zpřísnění pravidel o perzistentních organických polutantech (POPs), které jsou považovány ze jednu z nejhorších chemikálií pro životní prostředí a zahrnujíc brómovaný retardér hoření DecaBDE, který byl opakovaně nalezen v kompatibilních tonerových kazetách.

Rumunské předsednictví Evropské rady dospělo k prozatímní dohodě s Evropským parlamentem o aktualizaci předpisů o POPs, včetně brómovaného retardéru hoření DecaBDE, který byl nedávno nalezen v plastových pouzdrech různých tiskových.


Zdroj: Wikimedia
 

Podle této dohody se DecaBDE přidává do seznamu látek a neúmyslná hodnota stopové kontaminace je stanovena na 10 miligramů na kilogram (mg / kg). Dále je stanoven limit neúmyslné hodnota stopové kontaminace stanovena na 500 mg / kg pro součet všech BDE, včetně DecaBDE, kde jsou přítomny ve směsích a předmětech.

 

 

Reportáž o škodlivosti čínských tonerů v hlavním zpravodajském pořadu České televize!
Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

 

 

Návrh přepracovaného znění zajišťuje sladění stávajícího nařízení s nejnovějšími změnami Stockholmské úmluvy, která poskytuje globální právní rámec pro odstranění výroby, používání, dovozu a vývozu POPs. Několik pozměňovacích návrhů sbližuje nařízení s obecnými právními předpisy EU o chemických látkách. Výsledkem těchto změn bude větší jasnost, transparentnost a zvýšená právní jistota pro všechny strany zapojené do provádění nařízení.

Nová pravidla zaručí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v Evropě, některé úkoly stanovené v tomto nařízení budou převedeny z Evropské komise na Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách.

„Dohoda, kterou jsme dnes uzavřeli, znamená, že jsme dosáhli důležitého milníku v ochraně lidského zdraví a životního prostředí,“ řekl Graţiela Leocadia Gavrilescu, místopředseda vlády Rumunska a ministr životního prostředí. „Jde o omezení škod z nejnebezpečnějších nebezpečných chemických látek na světě. Odstraněním jejich výroby a zákazem jejich používání můžeme dosáhnout maximální ochrany. “

Dohoda bude nyní předložena k politickému schválení velvyslanci EU ve Výboru stálých zástupců Rady.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Council of the EU. Press Relase. Persistent organic pollutants: Provisional agreement on the world’s most dangerous pollutants. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 19. 02. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/19/persistent-organic-pollutants-provisional-agreement-on-the-world-s-most-dangerous-pollutants/pdf>.