Španělský soud zakázal ve veřejné zakázce požadovat výhradně originální tiskové kazety

Fakultní nemocnice ve španělském městě Burrgos vypsala veřejnou zakázku na nákup tiskových kazet v očekávané hodnotě zakázky ve výši 363 554 EUR (přibližně 10 000 000 Kč). V zadávací dokumentaci bylo mimo další požadováno, aby „všechny zakoupené položky budou nést originální ochranné známky výrobce (…). V žádném případě nebude přijat renovovaný materiál (…). Společnosti, které chtějí podávat nabídky, musí být oficiálními distributory HP.“

Toto zadávací řízení napadla v úzké spolupráci s Evropskou asociací renovátorů tonerových a inkoustových kazet (ETIRA) napadeno společnosti Bioservice SCOOP (Bioservice). Společnost Bioservice se zabývá nakládáním s odpadem v oblastech zpracování papíru, elektroodpadu a tiskových kazet.

 

 

Francie zavádí minimální podíl renovovaných tonerů ve veřejných zakázkách
Každá veřejná zakázka v Itálii musí mít 30 % renovovaných tiskových kazet
Potenciál vytváření pracovních míst prostřednictvím politiky nulového odpadu je obrovský

 

 

Španělský správní soud pro smluvní odvolání v Castilla y León vyhověl odvolání ve věci výběrového řízení. Soud potvrdil, že pravidla pro výběrová řízení by neměla obsahovat „odkazy na ochranné známky, patenty nebo tipy předmětů dodávky, přičemž je nezbytné, aby je definovaly již z hlediska požadavků na výkon nebo funkci.“ Soud tak vyhověl zvláštnímu odvolání společnosti Bioservice na uzavírání smluv a zrušil nespravedlivé podmínky výběrového řízení na dodávku tonerů Fakultní nemocnicí Burgos.

Prezident Evropské asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet ETIRA, Javier Martinez, k případu řekl: „ETIRA ráda spolupracovala se společností Bioservice na zvrácení tohoto španělského tendru. Nová evropská a španělská kritéria pro zadávání veřejných zakázek trvají na nákupu „zelených produktů“. V rostoucím počtu zemí EU jsou veřejné orgány dokonce povinny tak učinit. Vyloučením repasovaných kazet si tento zadavatel zvolil variantu nešetrnou k životnímu prostředí, protože opětovné použití kazet může ušetřit 45–60 % emisí CO2 ve srovnání s novými. Kritéria navíc omezovala volnou hospodářskou soutěž, což je do očí bijící porušení španělských zákonů a zákonů EU. Bioservice upozornil na tyto kritické nedostatky španělského soudce, který zcela správně souhlasil. ETIRA nyní doufá, že tato judikatura bude přijata v celém španělském veřejném sektoru, a vyzývá všechny veřejné orgány v Evropě, aby udělaly správnou věc a přešly na zelenou“.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. Bioservice successfully challenge a hospital tender. [online]. Poslední revize 06. 12. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/bioservice-successfully-challenge-a-hospital-tender/>.