Epson podal žalobu na prodejce Amazonu

Výrobce tiskáren a spotřebního materiálu pro tiskárny Epson zahájil boj proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet nabízených prostřednictvím služby Amazon Marketplace porušujících patentovou ochranu Epson.

Na konci roku 2016 zahájil Epson (Epson America Inc., Epson Portland Inc. a Seiko Epson Corp.) spor z důvodu porušení patentů U.S. Patent 6,502,917 a U.S. Patent 8,794,749 se čtyřmi prodejci inkoustových kazet (HT Tech, Inc. and HT Imaging Inc., InkJet2U LLC and Worf Corporation;  Shoppers Smart LLC, Houses Investing LLLP and Houses Investing of Florida Corp.), nyní spor rozšířil o další tři prodejce. Konkrétně došlo k podání tři stížnosti porušení patentu americkému okresnímu soudu v Portlandu proti společnostem Gaea Supplies Corp., OW Supplies Corp and Smart and Eazy Corp., a Ta Trix USA.

 

us08366233-20130205-d00003

 

Patentová ochrana U.S. Patent 6,502,917 a U.S. Patent 8,794,749 byla dříve uznána jako platná a vymahatelná Komisí USA pro mezinárodní obchod USA ve dvou podobných případech, což má za následek zákaz dovozu těchto inkoustových kazet.

Zahájené soudní spory mají vést k rozšíření zákazu dovozu a náhradě škody vzniklé dovozem inkoustových kazet porušujících patentovou ochranu, vzhledem k dříve uznané platnosti patentové ochrany očekává Epson velmi tvrdé postihy pro prodejce.

 

 

Společnost Epson se mimosoudně dohodla se 3 dovozci náplní, s 16 dalšími dovozci pokračuje ve sporu
Epson podává stížnost na výrobce neoriginálního spotřebního materiálu
Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila již 70 dodávek tonerových či inkoustových kazet porušujících patentové právo
Celkové množství rozhodnutí o zabavení tonerových a inkoustových kazet porušujících patenty v USA překonalo rok 2015
Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila další 4 dodávky tonerových kazet porušujících patenty

 

 

Epson provozuje speciální internetový portál určený pro dovozce a prodejce kompatibilních kazet Epson, na kterém uveřejňuje veškeré informace o probíhajících soudních sporech, vydaných rozhodnutích o zabavení dodávek či seznamu tiskáren, u nichž je vydán zákaz dovozu kompatibilních tonerových kazet.

Portál pro prodejce se nachází zde: http://itc.epson.com

Zde je umístěn seznam rozhodnutí o zabavení dodávek inkoustových kazet kompatibilních s Epson porušujících patentovou ochranu Epson:

http://itc.epson.com/customs.html

Seznam patentové ochrany pro jednotlivé typy inkoustových cartridgí Epson je uveřejněn zde:
https://epson.com/Support/wa00646
K seznamu patentů Epson však udává, že se nemusí jednat o úplný přehled patentové ochrany daného typu inkoustové cartridge.

 

Je patrný obrovský progres ve vymáhání patentové ochrany, zatímco v roce 2008 došlo k vydání 3 rozhodnutí, v roce 2009 jednoho, v roce 2010 dvou, v roce 2011 jednoho, v letech 2012 a 2013 žádného, v roce 2014 jednoho, pak v roce 2015 bylo vydáno 14 rozhodnutí a v roce 2016 dokonce 21 rozhodnutí.  Množství zabavených inkoustových kazet v rámci jednoho rozhodnutí nám není známo, ale z některých dokumentů je patrné, že v rámci jednoho rozhodnutí se může jednat až o několik lodních přepravních kontejnerů. Je tak možné předpokládat, že celkové množství zabavených inkoustových kazet bude v desítkách či stovkách miliónů kusů.

Jilana Miller, Associate General Counsel for Epson uvádí, že na trhu dochází k obrovskému progresu dobrovolného dodržování patentové ochrany u prodejců.

Patenty ochraňující výrobky na trhu Spojených států amerických mají svou obdobu i v patentové ochraně produktů pro trh evropských zemí, včetně České republiky. Do budoucna je možné očekávat stejně přísné vymáhání patentové ochrany i v České republice.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
BROZEK, Duane. Epson. Epson Continues Efforts to Promote Fair Competition Among Internet Marketplace Merchants. [online]. Poslední revize 06. 03. 2017. Dostupný z WWW: <http://itc.epson.com/pdf/20170306PR.pdf>.

BROZEK, Duane. Epson. Epson Files Patent Infringement Lawsuits Against Internet Marketplace Merchants. [online]. Poslední revize 15. 12. 2016. Dostupný z WWW: <http://itc.epson.com/pdf/20161215PR.pdf>.

IFI CLAIMS Patent Services, Google Inc. Printing material container, and board mounted on printing material container US 8366233 B2. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.google.com/patents/US8366233>.