V kompatibilních čínských tonerech byly opět detekovány zakázané vysoce toxické retardanty hoření

Výhradní dovozce tiskáren Pantum pro rumunský trh, společnost Sky Group, nakoupila čínské kompatibilní tonerové kazety pro tiskárny Pantum a odeslala je k otestování do nezávislé laboratoře. Laboratoř zjistila vysokou koncentraci zakázaného zpomalovače hoření Deca-BDE.

 

 

Šokující skandál se zakázanými retardéry typu deca-BDE hoření pokračuje
Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla

Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE
Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!

 

 

Deca-BDE je zástupce extrémně nebezpečné skupiny látek obecně zařazených mezi POPs (Perzistentní organické látky). Perzistentní organické látky mají schopnost se dlouhodobě hromadit ve všech typech organismů, organismy je neumějí odbourávat. Při likvidaci použitých tonerových kazet dochází k jejich uvolňování do ovzduší i spodní vody, hromadí se v organismech, které jsou lidmi konzumovány. Člověk, který stojí na vrcholu potravinového řetězce, je pak konečným příjemcem, ve kterém dochází k trvalému zvyšování jejich koncentrace. Tyto látky mohou vést ke vzniku řady typů rakovin, dýchacím obtížím a u nitroděložního vývoje k narušení vývoje mozku a kostry plodu.

Nezávislá laboratoř prokázala koncentraci deca-BDE v kompatibilních tonerových kazetách pro tiskárny Pantum ve výši těžko uvěřitelných 3 500 ppm.

Po prvotním skandálu a řadě testů kompatibilních tonerových kazet, ve kterých byly detekovány vysoké koncentrace těchto zpomalovačů hoření, dosáhlo rumunské předsednictví Evropské rady prozatímní dohody s Evropským parlamentem o aktualizaci předpisů o POPs, včetně bromovaného zpomalovače hoření DekaBDE, který je zakázán v elektrozařízeních (výjimku má např. v leteckém průmyslu, kde je obtížně nahraditelnou sloučeninou a současně jsou letadla likvidována s ohledem na přítomnost těchto látek).

 

 

I přesto, že skandál vypukl již v roce 2018, řešil jej Evropský parlament i Evropská komise, je trh stále zaplaven lacinými vysoce toxickými kompatibilními tonerovými kazetami. U testovaných tiskových kazet současně chyběla certifikace pro shodu s normami RoHS (Omezení nebezpečných látek) nebo REACH (Registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemikálií). Samotný tonerový prášek v tiskových kazetách tak mohl být také zdravotně vysoce rizikový.

Zástupci magazínu The Recycler kontaktovali Evropskou agenturu pro chemické látky ECHA, ta se se však k problematice zatím nevyjádřila.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Compatible Pantum toner cartridges have excessive decaBDE levels. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 24. 06. 2023. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/compatible-pantum-toner-cartridges-have-excessive-decabde-levels/>.