Vedení HP znovu důrazně odmítlo nabídku na převzetí ze strany Xeroxu

Generální ředitel a současně místopředseda společnosti Xerox Holdings Corporation, John Visentin, zaslal nejvyššímu vedení společnosti HP Inc. dopis, ve kterém zdůraznil výhodnost nabídky na převzetí HP Inc. pro samotné HP a dále zdůraznil, že pokud vedení společnosti HP nebude vstřícné k obdržené nabídce, obrátí se přímo na akcionáře HP. Představenstvo HP Inc. tuto nabídku znovu jednoznačně a důrazně odmítlo.

 

 

Xerox tlačí na vedení společnosti HP a trvá na převzetí HP
HP Inc. odmítá nabídku na akvizici ze strany Xeroxu
Xerox zaslal nabídku na odkup HP Inc.
Spojení Fuji a Xeroxu konečně dořešeno – Xerox prodal celý svůj podíl

 

 

„Drahý Johne,

představenstvo HP zkontrolovalo a zvážilo Váš dopis z 21. listopadu, který oproti Vašemu dopisu z 5. listopadu neposkytl žádné nové informace. Znovu opakujeme, že návrh společnosti Xerox odmítáme, protože významně podhodnocuje společnost HP. Navíc je vysoce podmíněný a nejistý.

Zejména přetrvává nejistota ohledně schopnosti společnosti Xerox zajistit peněžní část navrhovaného protiplnění a obavy týkající se výsledného nadměrného dluhového zatížení z hodnoty akcií kombinované společnosti, i pokud by bylo financování získáno.  V důsledku toho váš návrh nepředstavuje základ pro „due diligence“ nebo vyjednávání.

Věříme, že je důležité zdůraznit, že nejsme závislí na kombinaci se společností Xerox. Máme velkou důvěru v naši strategii a četné příležitosti, které má společnost HP k dosažení udržitelné dlouhodobé hodnoty, včetně nasazení naší pevné strategie pro zvýšené odkupy vlastních výrazně podhodnocených akcií a pro vytváření dalších hodnot a akvizic.

Z Vašich agresivních slov a akcích je zřejmé, že Xerox má v úmyslu vynutit potenciální kombinaci za oportunistických podmínek a bez poskytnutí odpovídajících informací. Když jsme s vámi vedli soukromé rozhovory v srpnu a září, opakovaně jsme kladli otázky; nedokázali jste je zodpovědět a místo toho jste odešli, raději jste se rozhodli pro nepřátelský přístup, než abyste pokračovali produktivnější cestou. Tyto základní problémy však nezmizely a Vaše naléhavá potřeba urychlit dohodu medializací, aniž byste se těmito otázkami zabývali, pouze zvyšuje naše obavy o vaše podnikání a vyhlídky. Proto musíme velmi důkladně prověřit, zda kombinace Xerox má nějaký význam.

Jsme i nadále připraveni intenzivně pracovat na zjištění potenciální hodnoty kombinace a snaze o porozumění Vaší obchodní strategie. Existují však značné obavy ohledně krátkodobého zdravotního stavu i dlouhodobé životaschopnosti Vašeho podnikání, které mají významný dopad na hodnotu společnosti Xerox.

Otázka, zda existuje cesta, jak obejít vaši firmu, je problém s prahem. Kromě viditelných a podstatných poklesů v Xeroxu, naše konkrétní obavy zahrnují:

  • Xerox nestihl zveřejnit odhady příjmů ve čtyřech z posledních pěti čtvrtletí;
  • Příjmy společnosti Xerox od června 2018 klesly z 10,2 miliardy USD na 9,2 miliardy USD a očekává se, že pokles bude pokračovat – výnosy z projektů Xerox se ve fiskálním roce 2019 sníží o 6 procent;
  • Vzhledem k tomu, jak velká část Vaší firmy vychází ze smluvních výnosů, jsme znepokojeni poklesem celkové smluvní hodnoty zákazníka (TCV), který převyšuje pokles výnosů, což naznačuje, že pokles vašich příjmů se v budoucích letech může ještě zrychlit. Všimli jsme si, že TCV podnikových smluv (včetně obnovení) v roce 2018 klesl o 13,9 procent a váš předplatitelský model v roce 2018 byl 18 procent, což jsou ukazatele, které Xerox přestal veřejně poskytovat od konce roku 2018;
  • Náš přezkum synergií založený na veřejných informacích a omezených informacích, které sdílíte, nepodporuje Vámi uváděné dosažitelné synergie v takové podobě a zdá se, že Vaše předpoklady v sobě zahrnují významné úspory, které jsou ale již zahrnuty do na sobě nezávisle oznámených plánů snižování nákladů každé jednotlivé společnosti;
  • Zdá se nám, že když Xerox opustil společný podnik se společností Fujifilm, tak v podstatě vsadil svou budoucnost na krátkodobou hotovostní infuzi. Obáváme se, že opuštění společného podniku odhalilo značnou strategickou díru v portfoliu produktů společnosti Xerox. Kromě toho máme obavy ohledně stavu technologických zdrojů Xeroxu, výzkumu a vývoje, budoucích produktových programů a kontinuity a schopnosti dodávek. A dále postrádáme přístup Xeroxu k nejrychleji rostoucímu regionu Asie a Tichomoří. Představenstvo společnosti HP se zavázalo sloužit nejlepším zájmům akcionářů společnosti HP, nikoli společnosti Xerox a akcionářů této společnosti. Společnost HP má četné příležitosti k vytváření hodnoty pro akcionáře společnosti HP samostatně. Nedovolíme, aby nás agresivní taktika nebo nepřátelská gesta rozptylovala od naší zodpovědnosti za to, abychom se vydali na cestu, která nejvíce vytváří naši hodnotu.

Za představenstvo

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
HP Development Company, L.P. HP Sends Letter to Xerox. [online]. Poslední revize 24. 11. 2019. Dostupný z WWW: <https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-sends-letter-to-xerox.html>.