Xerox zvýšil nabídku za akcie společnosti HP Inc.

Společnost Xerox poté, kdy získala finanční kapitál odprodejem svého podílu ve společném podniku Fuji-Xerox opakovaně oslovila vedení společnosti HP Inc.  s nabídkou převzetí společnosti HP Inc. Představenstvo HP Inc. tuto nabídku opakovaně odmítlo a možnost spojení obou společností za podmínek navrhovaných Xeroxem považuje za zcela nereálnou.

Xerox v návaznosti na tyto reakce společnosti HP Inc. oslovil jednotlivé akcionáře HP Inc. a pokouší se o tlak na představenstvo společnosti HP Inc. přes jednotlivé akcionáře. Posledním zahájeným krokem je odkup akcií HP Inc. přímo společností Xerox Holdings Corporation.

 

 

HP stále odmítá možnost akvizice ze strany Xeroxu
Xerox si zajistil 24 miliard USD pro akvizici společnosti HP
Xerox se dále pokouší o převzetí HP Inc.
Xerox hodlá obejít představenstvo HP a vynutit si spojení přes akcionáře
Vedení HP znovu důrazně odmítlo nabídku na převzetí ze strany Xeroxu

 

 

Xerox vykupuje akcie HP Inc. od 2. března 2020 přibližně do konce roku 2020 za cenu za cenu 24,00 USD za akcii. Tato cena je složena ze dvou částí, 18,40 USD v hotovosti a 0,149 kusu akcie Xeroxu. Prodávající tak z prodeje každého kusu akcie HP Inc. získá a 0,149 kusu akcie Xerox Holdings Corporation a 18,40 USD, přičemž vážená průměrná cena akcií HP Inc. za období 30 dnů byla 17 USD. Prodávající tak získá prémii ve výši 41 % ve srovnání s průměrnou tržní cenou.


 

Společnost Xerox vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že „několikrát jsme se setkali s mnoha největšími akcionáři společnosti HP. Tito akcionáři neustále uvádějí, že chtějí vyšší výnosy, lepší vyhlídky na růst a nejlepší lidský kapitál ve své třídě, který bude výsledkem kombinace Xeroxu a HP. Dnešní nabídková nabídka umožní těmto akcionářům přijmout přesvědčivou nabídku společnosti Xerox, přestože společnost HP neustále odmítá tuto příležitost využít.“

Xerox Holding Corporation již vytvořil propagační internetový portál ke spojení obou společností, který je přístupný na: https://www.xplushp.com.

Společnost HP Inc. v reakci na tento nepřátelský pokus o ovládnutí společnost HP vydala prohlášení, ve kterém uvádí: „Náš závazek vůči akcionářům HP je neochvějný a je zcela jasné, že revidovaný návrh společnosti Xerox smysluplně podhodnocuje společnost HP, vytváří významné riziko a ohrožuje budoucnost naší společnosti.“  Společnost HP tvrdí, že v konsolidaci odvětví je přínos, a proto v roce 2017 k odkoupila společnost Samsung Printing získala v roce 2017. Konsolidace však musí být přínosem pro akcionáře společnosti HP. Revidovaný návrh společnosti Xerox, významně podhodnocuje společnost HP, vytváří významné riziko a ohrožuje budoucnost společnosti HP. Společnost HP dodala, že oslovuje společnost Xerox, aby prozkoumala, zda existuje kombinace, která vytváří hodnotu pro akcionáře HP a která je aditivem ke strategickému a finančnímu plánu společnosti HP. Představenstvo společnosti HP se zavázalo, že bude usilovat o cestu, která nejvíce vytváří hodnotu, a bude sloužit nejlepším zájmům akcionářů HP.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Xerox. Xerox Increases Offer Price for HP Inc. to $24 Per Share. [online]. Poslední revize 10. 02. 2020. <https://www.news.xerox.com/news/Xerox-increases-offer-price-for-HP>.

HP Development Company, L.P. HP Announces Strategic and Financial Value Creation Plan [online]. Poslední revize 24. 02. 2020. Dostupný z WWW: <https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2020/hp-strategic-and-financial-value-plan.html>.