Zaměstnanci se stále více vrací k tisku

Společnost Epson Europe uskutečnila nezávislý výzkum na více než 2 400 zaměstnancích firem z regionu Evropy, Středního Východu a Afriky, při kterých zjišťovala jejich pracovní návyky v oblasti tisku. Výzkum ukazuje, že čtení informací z monitoru stolního počítače, tabletu či chytrého telefonu je zaměstnanci využíváno k takzvanému „skimmingu“, tedy rychlému zhlédnutí dokumentu, bez jeho detailního prostudování. U podrobné čtení dokumentů včetně emailů převažuje čtení z vytištěné podoby.

Mezi nejpopulárnější tištěné dokumenty patří faktury, kterých je vytištěno 48 %. V těsném závěsu jsou emaily a dopisy, kterých se tiskne 46 %. Průměrný počet odeslaných a přijatých pracovních emailů dosáhl počtu 123 kusů na jednoho pracovníka za jeden pracovní den, do konce roku 2019 se očekává, že celkový počet pracovních emailů vzroste na 129 kusů denně na pracovníka. V průměru zaměstnanci vytisknout 45 % souborů přiložených k emailům a 39 % emailů.

 

 

 

Bezpapírové firmy jsou iluze
Roger Fidler: tisk nekončí
Všichni už víme, že bezpapírové kanceláře nikdy nepřijdou, říká šéf evropského Canonu

 

 

40 % z vytištěných dokumentů bylo tisknuto z důvodů potřeby právní platnosti, tedy umístění podpisů, 38 % procent dokumentů bylo vytisknuto z důvodu archivace a zajištění pro budoucí použití. Společným motivem pro tisk dokumentů všech typů je možnost takzvaného nelineárního čtení dokumentu, kdy je v jeho papírové podobně možné snadno a rychle přecházet informacemi napříč dokumentem.

Výzkum dále ukázal, že při použití papírové verze dokumentu dochází k vyššímu porozumění textu, vyššímu zapamatování textu. Dle některých vědeckých studií samotný fyzický vjem držení papíru prsty vede k vyššímu porozumění textu. Pro tuto schopnost vyššího porozumění textu při fyzickém kontaktu s výtiskem je ve studii vědeckých pracovníků Gerlacha a Buxmanna z roku 2011 dokonce zavedeno označení „haptická disonance“.

 

epson_tiskarna_1280

 

Několik dalších akademických studií (například Wastlund, Reinikka, Norlander a Archer), ukazuje, že ve srovnání se čtením z papírů je během čtení z obrazovky lidský mozek pod mnohem větším stresem a rychleji se unavuje. Studie ukázaly, že lidský mozek může při čtení z papíru fungovat mnohem delší dobu. Čtení z obrazovky je na samotné čtení využíváno větší kapacity mozku a na ukládání informací a jejich porozumění je k dispozici méně zdrojů.

Čtení na interaktivních zařízení vyžaduje od čtenáře větší disciplínu, protože je výrazně dostupnější rozptýlení a řešení více úkolů současně.

V závěru studie Epson uvádí, že možné bezpečně tvrdit, že papírové dokumenty budou i nadále mít zásadní význam pro produktivitu a efektivitu práce.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Bizcommunity. Workers return to print, as screen fatigue sets in. [online]. Poslední revize 31. 05. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.bizcommunity.com/Article/196/73/162617.html>.