Cílem Evropské unie je 70% míra recyklace

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí hlasovala ve prospěch navrhovaných změn cyklického hospodářství balíčku Evropské unie podporujících zvýšení cíle pro recyklaci až na 70 % do roku 2030. Změnu předložil Simona Bonafè, zpravodaj Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí.

Přijaté změny budou projednány poslanci na plenárním zasedání, které se bude konat v průběhu března 2017. Pro přijetí do právních předpisů Evropské unie bude potřeba i podpora evropských ministrů.

 

 

Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR

 

 

Původní návrh počítal s cílem 65% míry recyklace do roku 2030. Poslanci v debatě před přijetím argumentovali, že tyto změny urychlí přechod na cirkulární hospodářství.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Letsrecycle.com. MEPs back 70% recycling target. [online]. Beaconsfield: Environment Media Group Ltd . Poslední revize 24. 01. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/meps-back-70-recycling-target/>.