Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR

Evropská komise schválila investiční balíček ve výši 222,7 miliónů EUR (zhruba 6,25 miliardy Kč) z rozpočtu Evropské unie na podporu přechodu Evropy na cirkulární ekonomiku. Finanční prostředky Evropské unie podnítí další investice, celková investice dosáhne výše 398,6 miliónu EUR (zhruba 11,2 miliardy Kč), které mají být investovány ve 144 nových projektech ve 23 členských státech. Podpora pochází z programu LIFE programme for the Environment and Climate Action (program pro životní prostředí a klima). 323,5 milionu EUR (zhruba 9 miliard Kč) půjde na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické rozmanitosti a správy životního prostředí a poskytování informací.

Projektů účinného využívání zdrojů, do kterých povahově spadá renovace tonerových a inkoustových kazet, bude 21, jejich cílem je usnadnit přechod Evropy k většímu podílů cirkulární ekonomiky.

 

 

Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Evropská komise požádala o sjednocení renovátorů v Evropské radě pro repasování
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin
Podpora ekonomiky založené na renovaci výrobků by v EU mohla do roku 2030 vytvořit 3 000 000 nových pracovních míst

 

 

Komisařka pro oblast klimatu a energetiky, Miguel Arias Cañete řekla: „Se vstoupením Pařížské dohody v platnost (dohoda, která má omezit emise CO2 od roku 2020, schválena 195 smluvními stranami na konferenci OSN o změně klimatu, přijata 12. 12. 2015, k 10. 11. 2016 podepsaná 192 účastníky, 105 ratifikovaná, která vstoupila v platnost 4. 11. 2016), se musíme nyní soustředit na plnění našich slibů. Tyto projekty vytvoří správné podmínky pro podporu inovativních řešení a šíření osvědčených postupů pro snižování emisí a přizpůsobení se změně klimatu v celé Evropské unii. Tímto způsobem podporuje Evropská unie naplnění Pařížské dohody“.

Aktuálním cílem cirkulární ekonomiky Evropské unie je podíl na recyklaci 65% komunálního odpadu do roku 2030, skládkování maximálně 10 % ze všech vznikajících odpadů do roku 2030. Cirkulární ekonomika má potenciál vytvářet nová pracovní místa a současně uchovávat vzácné přírodní zdroje.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
DARREL MOORE. CIWM Journal Online. Commission Boosts Circular Economy With €220m Investment.  [online]. Northampton: Chartered Institution of Wastes Management (CIWM). Poslední revize 07. 11. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.ciwm-journal.co.uk/commission-invests-e220m-circular-economy/>.

 

Wikipedia: the free encyclopedia. Pařížská dohoda. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 11. 11. 2016. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_dohoda>.