Další rozhodnutí o zabavení inkoustových kazet při pokusu o prodeji v USA

Komise pro mezinárodní obchod USA (United States International Trade Commission – USITC) vydává příkazy k zabavení a propadnutí z důvodu porušení všeobecného příkazu k vyloučení. Všeobecný příkaz k vyloučení znemožní dovoz určitého typu výrobku do Spojených států amerických a při pokusu o dovoz takového výrobku pak Komise pro mezinárodní obchod USA může velmi rychle vydat příkaz k zabavení a propadnutí výrobků, na které se všeobecný příkaz k vyloučení vztahuje.

V letech 2015 a 2016 vydávala Komise pro mezinárodní obchod USA takových příkazů stovky a došlo k zabavování a propadnutí obrovského množství kompatibilních inkoustových a tonerových kazet, v důsledku této činnosti Komise k významnému propadu pokusů o dovoz takových výrobků.

 

 

Společnosti Canon podala stížnost na dalšího prodejce v USA
HP se přidává k boji proti prodejcům kazet porušujících patenty v USA
Canon vysoudil obří náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerových kazet
Komise USA pro mezinárodní obchod pokračuje v zabavování kompatibilních tonerových kazet
Canon vysoudil náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerů v hodnotě přes 100 milionů korun!

 

 

Na základě rozhodnutí (označení vyšetřování GEO – 337-TA-723 z roku 2011) došlo k dalšímu zabavení inkoustových kazet kompatibilních s originálními kazetami značky HP při pokusu o jejich dovozu firmou Supply San Jose.

Tato legislativní úprava prakticky znemožňuje dovoz a prodej čínských inkoustových a tonerových kazet porušujících patentovou ochranu do USA a posiluje tlak na dovoz padělků do zemí Evropské unie.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. USITC issues new seizure order. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 20. 12. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/usitc-issues-new-seizure-order/>.