Epson žaluje dalšího prodejce pro porušování patentové ochrany o více než čtyřnásobek škody

Komise pro mezinárodní obchod (International Trade Commission  – ITC) z důvodu porušování svých patentů vydala zákaz dovozu některých typů kompatibilních inkoustových kazet z důvodu možnosti porušování patentů společnosti Epson.

Společnost Epson odhalila dovoz a prodej prostřednictvím internetových obchodů takových kazet do Spojených států amerických ze strany dvou subjektů, společnosti CIS Systems, Inc. a společnosti Absolute Inkjet Incorporated. Obě společnosti na porušování patentové ochrany upozornila, společnosti přesto pokračovaly v dovozu a prodeji inkoustových kazet porušujících patentovou ochranu společnosti Epson.

 

 

Epson zahájil další soudní spor s provozovateli internetových obchodů
Epson podal a okamžitě vyhrál žalobu na 26 prodejců Amazonu
Epson podal žalobu na další prodejce kompatibilních inkoustových kazet
Epson zahájil další soudní spory o náhradu škody s prodejci kompatibilních inkoustových náplní
Společnost Epson podala další 3 stížnosti na prodejce kompatibilních inkoustů

 

 

Společnost Epson uvedla, že cílem je „získání náhrady škody, předběžný a trvalý příkaz zakazující dovoz a získání dalšího odškodnění ve výši trojnásobku způsobené škody a dále úhradu všech právních nákladů“.

Epson tak celkově vymáhá více než čtyřnásobek způsobené škody, vymáhá škodu samotnou, odškodnění ve výší třínásobku škody a nakonec náklady právního zastoupení i náklady řízení.

 

Přehled patentů, kterých se spor týká:

United States Patent No. 6,502,917
https://patents.google.com/patent/US6502917

United States Patent No. 8,794,749
https://patents.google.com/patent/US8794749

United States Patent No. 8,454,116
https://patents.google.com/patent/US8454116

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Epson takes Illinois companies to court. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 04. 10. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/epson-takes-illinois-companies-to-court/>.