Evropská unie představila návrh na ekodesign tiskových kazet

Společné výzkumné centrum Evropské unie zveřejnilo velmi rozsáhlou komplexní přípravnou studii pro nadcházející právní předpisy o ekodesignu tiskových kazet, který pokrývá trh Evropské unie. Jedná se o vstupní studii, která má sloužit jako základ pro tvorbu budoucí legislativy.

Společné výzkumné centrum Evropské unie očekává pokračující pokles tištěných stránek v důsledku digitalizace a povědomí o životním prostředí. V roce 2022 bylo ve zemích Evropské unie prodáno 12 milionů inkoustových a 5 milionů laserových tiskových zařízení. Prodeje laserových tiskových zařízení by měli být stabilní, u inkoustových tiskových zařízení je očekáván pokles prodejů. V běžném provozu je v zemích Evropské unie necelých 100 miliónů tiskových zařízení.

 

 

ETIRA se aktivně podílí na tvorbě nového nařízení EU zavádějícího povinnost renovace tiskových kazet
Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet jedná se zástupci Evropské komise
Velká demonstrace za právo na recyklaci tiskových kazet a tiskáren
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku

 

 

V roce 2022 byl prodej spotřebního materiálu pro laserová a inkoustová zařízení přibližně 100 milionů tonerových kazet a 559 milionů inkoustových kazet. Průměrná spotřeba na obyvatele tak byla 0,223713647 kusu tonerové kazety a 1,250559284 kusu inkoustové kazety. Na Českou republiku vychází za rok 2022 spotřeba 2 351 000 kusů tonerových kazeta a 13 143 000 kusů inkoustových kazet.

Aspekty, které mohou výrazně snížit dopady do životního prostředí patří dle výzkumné zprávy výšení využití kapacity kazet prostřednictvím zlepšené minimální výtěžnosti stránek. Zvýšením výtěžnosti kazet lze snížit dopad změny klimatu o 18 % až 19 % (v závislosti na typu kazety) a snížit spotřebitelské výdaje o 10 % až 15 % v závislosti na typu zařízení.

Přechod od konfigurací tiskových kazet integrovaných/vše v jednom na oddělené tiskové kazety sloužícími samostatným funkcím (tonerová kazeta bez válce a samostatný optický válec, u inkoustových kazet oddělená tisková hlava) může vést k podstatným přínosům pro životní prostředí s potenciálním snížením dopadu změny klimatu v rozmezí od 55 % do 61 % (v závislosti na typu kazety).

Zlepšení renovovatelnosti kazet může vést k významným přínosům pro životní prostředí s potenciálním snížením dopadu změny klimatu v rozmezí od 58 % do 60 % (liší se podle typu kazety) a snížením nákladů na stránku až o 64 %.

Nejvyšší přínos tak má dle výzkumné zprávy schopnost renovovatelnosti.

Tonerové a inkoustové kazety musí být navrženy tak, aby bylo možné doplnění či bezproblémové opakované renovování bez poškození. U tonerových a inkoustových kazet s čipy zpráva navrhuje, aby kazety byly navrženy tak, aby umožnily registrovaným profesionálním renovátorům resetovat čip pro základní funkce, a to buď opětovným použitím původního čipu nebo poskytnutím náhradního čipu. Tato funkce by měla být dostupná kvalifikovaným renovátorům za rozumnou cenu do pěti pracovních dnů. Technickým řešením může být online „odemčení“ renovované kazety pro registrované renovátory ze strany originálního výrobce. Tato část zprávy lze dle našeho výkladu chápat tak, že by bylo umožněno originálním výrobcům blokování neoriginálních tiskových kazet, současně by u originálních výrobců registrovaní renovátoři měli možnost odblokování tiskové kazety po renovaci se základními funkcemi. Za základní funkce zpráva považuje přijímání kazet, kalibrace, údržba tiskové hlavy, shromažďování dat, instalační zprávy bez „urážlivého“ jazyka, funkční ukazatele hladiny inkoustu nebo toneru a indikátory počtu stránek, pokud jsou dodávány s originální kazetou. Tedy renovované tiskové kazety by měly mít všechny běžné funkce, včetně ukazatele stavu hladiny a současné prakticky označující renovované tiskové kazety jako „použité či padělané“. Renovované tiskové kazety by měly být tedy zcela plnohodnotné.

Současně však trochu proti smyslu předcházejícího odstavce zpráva říká, že výrobci laserových a inkoustových tiskáren musí zajistit, aby primární funkce tiskáren bylo možné používat bez nutnosti připojení k internetu.

Kazety by neměly obsahovat loga nebo ochranné známky v křehkých nebo kritických oblastech, aby se předešlo problémům s ochrannými známkami a minimalizovalo se poškození při odstraňování loga nebo ochranné známky. Je tak opět podporována řádná renovace.

Do 11. října probíhá konzultace návrhu, po ukončení konzultací budou zjištění zahrnuta do legislativy o ekodesignu a zahájí se proces prostřednictvím parlamentu a ostatních kanálů EU, aby se stal zákonem někdy v příštím roce.

 

Kompletní zpráva je zde:
Vlastní výzkumná zpráva o ekodesignu tiskových kazet

Databáze zkoumaných tiskových kazet

Prezentace ekodesignu tiskových kazet pro druhé zasedání

Studie chování uživatelů tiskáren

Přípravná studie pro ekodesign tiskového spotřebního materiálu

Prezentace na první setkání ekodesignu tiskových kazet

Zápis z prvního setkání ekodesignu tiskových kazet

Prvotní koncepty návrhu ekodesignu tiskových kazet

Vzor pro podání připomínek k návrhu ekodesignu tiskových kazet

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)