Velká demonstrace za právo na recyklaci tiskových kazet a tiskáren

V rámci kampaně Evropské právo na opravu se Bruselu uskutečnila demonstrace, ve které účastníci požadovali urgentní zavedení regulace nařizující právo na opravu tiskáren i spotřebního materiálu pro tiskárny.

Analýza údajů ze zprávy pro Evropskou komisi z roku 2019 uvádí, že „tiskové kazety (kompatibilní) jsou hlavním zdrojem nekontrolovaného šíření elektronického odpadu v EU. Každý rok se v EU vytvoří 100 000 tun elektronického odpadu z důvodu omezeného opětovného použití a repasování kazet.“

 

 

Evropský parlament prosazuje právo na opravu
Právo na renovaci potvrzeno i v Austrálii
Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku

 

 

Demonstrace proběhla před za přítomnosti některých europoslanců a sdělovacích prostředků před budovou Evropské komise. Cílem bylo upozornit na pokračující nečinnosti Evropské komise v souvislosti s tímto ikonickým produktem neumožňujícím renovaci.

 

„Stěžejní akční plán pro oběhové hospodářství Evropské komise, přijatý v březnu 2020, si klade za cíl řešit celý životní cyklus produktů a řešit jejich předčasné zastarávání, zejména podporou práva na opravy produktů.“ Komise oprávněně označila tiskárny jako obzvláště nehospodárný produkt a zavázala se je řešit prostřednictvím specializovaného regulačního nástroje, pokud odvětví nedosáhne ambiciózní dobrovolné dohody do září 2020. Téměř o rok později nebyla dobrovolná dohoda uzavřena.

Javier Martinez, prezident ETIRA, řekl: „ETIRA podporuje výzvu k právu na opravu. Renovace tiskových kazet a tiskáren je opětovné použití učebnic a mohla by zde v Evropě vytvořit tisíce nových pracovních míst. Měla by to být první položka v evropské politice zelených dohod a udržitelných produktů.“

Kampaň „Právo na opravu“ „vyzývá Komisi, aby odmítla dobrovolnou dohodu a začala okamžitě pracovat na povinných požadavcích týkajících se trvanlivosti a opravitelnosti tiskáren i opětovného použití kazet.“

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Protesters turn out to support right to repair. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 04. 05. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/protesters-turn-out-to-support-right-to-repair/>.