Evropský parlament prosazuje právo na opravu

Evropský parlament odsouhlasil výzvu Evropské komisi, aby spotřebitelům poskytla „právo na opravu“. Cílem je zvyšování podpory trhů s použitým a renovovaným zbožím, Evropský parlament vyzývá k přijetí opatření, které podporují trvale udržitelnou výrobu.

Evropský parlament chce zvýšit atraktivitu oprav a renovovaných výrobků, ať už rozšířením záruk, poskytnutím záruk na vyměněné díly nebo lepším přístupem k informacím o opravách a údržbě.

 

 

Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Obrovský příliv peněz pro výrobce zapojené do opětovného využívání zdrojů surovin
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin

 

 

Pro usnesení o udržitelnějším jednotném trhu souhlasilo 395 poslanců, 94 bylo proti a 207 se zdrželo hlasování.

Budoucím výsledkem může být jednak výrazná podpora renovovaných tonerových a inkoustových kazet a dále legislativní zákaz vydávání aktualizací firmware, vedoucímu k blokování renovovaného spotřebního materiálu ze strany výrobců tiskáren.

Celé usnesení Evropského parlamentu je zde.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
European Parliament. Towards a more sustainable single market for business and consumers (2020/2021(INI)). [online]. Poslední revize 03. 11. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html>.