Evropský parlament schválil klimatický zákon

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu dosáhli 21. 4. 2021 dohody v klíčových parametrech klimatického zákona. Celkové znění takzvaného klimatického zákona, vycházející z dohody z 21. dubna 2021, nyní schválil Evropský parlament.

Normu podpořilo 441 poslanců, proti hlasovalo 203 a 51 se hlasování zdrželo. Schválený klimatický zákon ( Právní rámec EU pro klima) převádí Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) o dosažení klimatické neutrality v Evropské Unii do roku 2050 na právní závazek.

 

 

Evropská unie se shodla na výší omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030
Evropská unie neplní své recyklační plány – není se čemu divit
Hodně nepovedená pravidla Evropské unie pro zelený nákup tonerů
Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena
Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR

 

 

Evropská unie omezí do roku 2030 emise skleníkových plynů místo o původně plánovaných 40 procent nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Velká část europoslanců však usilovala o výrazně přísnější závazek, a proto návrh nepodpořila. Schválená kompromisní varianta vychází vstříc požadavkům některých členských států, požadujících nižší cíle. Takovým státem je i Česká republika.

Klimatický zákon schválený Evropským parlamentem by měla brzy schválit Rada EU. Nařízení bude poté vyhlášeno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost po 20 dnech.

Tyto obecně přijaté cíle nyní rozpracuje Evropská komise do konkrétních dílčích požadavků pro jednotlivé odvětví.

 

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Evropský parlament. Parlament schválil právní rámec pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. [online]. Poslední revize 25. 06. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-pravni-ramec-pro-dosazeni-klimaticke-neutrality-do-roku-2050>.