Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila další dodávku inkoustových kazet porušujících patenty

Komise USA pro mezinárodní obchod vydala v letošním roce již 65 rozhodnutí o zabavení tonerových nebo inkoustových kazet z důvodu porušování patentové ochrany originálních výrobců. Poslední rozhodnutí z října letošního roku se týká kompatibilních inkoustových cartridgí importovaných do USA společností Straightoutaink.

U inkoustových cartridgí dovážených do USA společností Straightoutaink došlo k porušení patentové ochrany dle vyšetřování GEO – 337-TA-691 z roku 2011. Jedná se o opakované zabavení inkoustových cartridgí na základě tohoto rozhodnutí, naposledy společnosti Parcel Pack Express v průběhu léta letošního roku.

 

 

Celkové množství rozhodnutí o zabavení tonerových a inkoustových kazet porušujících patenty v USA překonalo rok 2015
Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila další 4 dodávky tonerových kazet porušujících patenty
Komise USA pro mezinárodní obchod zabavuje tonery a inkousty porušující patenty a ochranné známky s nebývalou intenzitou
Vydán příkaz na obstavení a zabavení objednávek některých tonerů na Amazonu
Amazon je žalován za prodej kompatibilních tonerů Canon

 

 

Rozhodnutí GEO – 337-TA-691 z roku 2011 (https://www.usitc.gov/intellectual_property/exclusion_orders//337-ta-691.pdf) se dotýká patentu číslo US 6089687 a patentu US 6264301. Patent US 6089687 byl podán 9. března 1998 a publikován 18. července 2000, patent US 6264301 byl podán 11. května 1998 s datem publikování 24. července 2001. Oba patenty jsou podány společností Hewlett-Packard Company.

patent_us06264301-20010724-d00000Patent chrání principy fungování inkoustových náplní typu HP 10 a HP 11 (https://www.google.com/patents/US6089687 a https://www.google.com/patents/US6264301). Bez porušení této patentové ochrany je možné z technického hlediska považovat navržení nových kompatibilních inkoustových cartridgí bez porušení patentů za nerealizovatelné. Možností výroby alternativní inkoustové cartridge je využít originální inkoustové cartridge a provést renovaci originální inkoustové cartridge. Zabavené inkoustové kazety jsou však nově vyráběné, s velkou pravděpodobností jsou čínského původu.

Tyto patenty registrované v USA mají i svou evropskou podobu, například se jedná o patent EP0891865 (https://register.epo.org/application?number=EP98305587&tab=main), import a dovoz inkoustových cartridgí porušujících patenty vystavuje dovozce a prodejce patentů rizikům zabavení zboží, náhrady škody majitelům patentů a riziku odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitému trestu nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě škody velkého rozsahu odnětím svobody na tři léta až osm let.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. An other seizure order issued. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 02. 11. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/another-seizure-order-issued/>.

Česko. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. [online]. 230 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=68040&nr=40~2F2009~20Sb.&ft=pdf>.

United States International Trade Commission. General Exclusion Order. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.usitc.gov/intellectual_property/exclusion_orders//337-ta-691.pdf>.

IFI CLAIMS Patent Services, Google Inc. Method and apparatus for identifying parameters in a replaceable printing component US 6264301 B1. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.google.com/patents/US6264301>.

IFI CLAIMS Patent Services, Google Inc. Method and apparatus for specifying ink volume in an ink container US 6089687 A. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.google.com/patents/US6089687>.