Nezávislý test tonerů: asijské kazety jsou zdraví nebezpečné, renovované v pořádku!

Německý zkušební ústav LGA provedl testování nově vyrobených kompatibilních tonerových kazet a testování evropských renovovaných tonerových kazet. Testováno bylo 8 kusů různých kompatibilních tonerových kazet, bylo zjištěno překročení limitu nebezpečné látky až o neuvěřitelných 8500 % a celkové překročení limitů v 19 různých případech! U renovovaných tonerových kazet nebylo zjištěno žádné překročení limitů nebezpečných látek.

 

 

Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky
Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE
Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla

 

 

Do testu bylo zařazeno 8 kusů nově vyrobených tonerových kazet pro tiskárny HP a Samsung a 2 kusy renovovaných tonerových kazet pro tiskárny HP. Všechny zjištěné hodnoty byly porovnávány s prahovými hodnotami pro testování LGA.

Překročení prahových hodnost bylo zjištěno u 100 % kompatibilních tonerových kazet. Žádná z testovaných renovovaných kazet limit nepřekročila.

 

Jedna testovaná kompatibilní tonerová kazeta obsahovala 86 mg / kg BIS(2-methoxyethyl) etheru, což je více než 8500 % nad limitní hodnotou LGA, která je 1,0 mg / kg. Podle klasifikace ECHA může tato látka poškodit plodnost a poškodit nenarozené dítě.

Renovované tonerové kazety tuto látku neobsahovaly.

 

Čtyři kompatibilní tonerové kazety měly hladiny kobaltu v rozmezí od 37 do 44 mg / kg, které podle harmonizované klasifikace a označování Evropské agentury pro chemické látky (CLP00) schválené Evropskou unií ECHA mohou způsobit dlouhodobé škodlivé účinky na vodní život, mohou způsobit alergická kožní reakce a při vdechování může způsobit alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Hladina kobaltu byla překročena od + 48 % do +76 %.

Renovované tonerové kazety měly hladinu kobaltu pod limitem a to o -28 % a -20 %.

 

Benzen byl u kompatibilních tonerových kazet detekován na hladině až 2,2 mg / kg, tedy 529 % nad prahem LGA, který je 0,35 mg / kg.  Klasifikace agentury ECHA uvádí, že benzen může být při vniknutí do dýchacích cest fatální, může způsobit genetické vady, může způsobit rakovinu, způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici, páry způsobují vážné podráždění očí a podráždění kůže.

Renovované tonerové kazety měly hladinu benzenu pod limitem a to o -43 % a -14 %.

 

Naftalen byl přítomen v sedmi z osmi kusů kompatibilních tonerových kazet v hladině 3,8 mg / kg až 7,5 mg / kg, tedy mezi 280 % a 650 % nad prahem testu LGA, který je 1,0 mg / kg. Podle klasifikace agentury ECHA je tato látka pro vodní organismy velmi toxická a má dlouhodobé účinky, je škodlivá při požití a existuje podezření, že způsobuje rakovinu.

Renovované tonerové kazety naftalen neobsahovaly.

ZDE JE UVEDEN KOMPLETNÍ VÝSLEDEK TESTU. TABULKA MŮŽE BÝT ŠPATNĚ ZOBRAZENA. POKUD JI NEVIDÍTE SPRÁVNĚ, JE ZDE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF – LGA-test-2020.

 

Cartridge

 

For
printer

Pass
/

Fail

 

Reason
for

F
ailure

 

Substance

Test
Value

Mg/kg

LGA Limit
mg/kg

 
Variat
ion


Newbuilt non-OEM

 


226A

 


HP LaserJet
Pro M402,
HP LaserJet Pro M426

 

 


Failed

 

 


Cobalt

 

 

 


37

 

 


25

 

 


+48%

 


Newbuilt non-OEM

 


285A


HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108
/ M1130, M1132, M1136, M1210,
M1212 / PRO M1132, M1136,
M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108

 

 


Failed


Cobalt

 


37


25


+48%


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2

 


Naphthalene (Carc.2,
K2)
3 4

 


3.8

 


1

 


+280%

 

 


Newbuilt non-OEM

 


D116L

 

 

 


Samsung Xpress SL-M2625 /2825/2835,
M2675/2875/2885

 


Failed


Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16
(TVOC)1

 

 


600

 


300

 


+100%


Failed


Benzine

 


2.2


0.35


+529%

 

 


Failed

 


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2


Diethylene glycol dimethyl ether (Repr.
1B)3

 


86

 


1

 


+8500%


Dimethylformamide (Repr.
1B)3


2.8


1


+180%


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4


7.5


1


+650%

 


Newbuilt non-OEM

 


285A


HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108
/ M1130, M1132, M1136, M1210,
M1212 / PRO M1132, M1136,
M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108

 

 


Failed

 


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2


2-Ethoxyethanol (Repr. 1B,
Acute Tox. 3)3

 


1.1

 


1

 


+10%


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 


4.9

 


1.0

 


+390%

 


Newbuilt non-OEM

 


285XL

 


HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro P1102s, HP LaserJet Pro P1102w,
HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, HP LaserJet
Pro M1132 MFP

 


Failed


Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16
(TVOC)1

 

 


327

 


300

 


+9%


Failed


Benzine

 


0.9


0.35


+157%


Failed


Cobalt

 


44


25


+76%

 


Failed


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2

 


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 


4.6

 


1.0

 


+360%

 


Newbuilt non-OEM

 


435XC


HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108
/ M1130, M1132, M1136, M1210,
M1212 / PRO M1132, M1136,
M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108

 


Failed


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2

 


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 


6.2

 


1.0

 


520%


Failed


Cobalt

 


44


25


76%


Newbuilt non-OEM

 


435 / 436
/ 285A


HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108
/ M1130, M1132, M1136, M1210,
M1212 / PRO M1132, M1136,
M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106,


P1108

 

 


Failed

 


Volatile CMR
compounds of category
1A and
1B and
/
or 1 and
2 and
pregnancy group
A and B, respectively2


2-Ethoxyethanol (Repr. 1B,
Acute Tox. 3)3

 


1.3

 


1.0

 


30%


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 


5.7

 


1.0

 


470%


Newbuilt non-OEM

 


2612A

 


HP LaserJet
1010 1012
1015 1018 1020
1022 1022N 1022NW
3015 3020 3030 3050
3052 3055
M1005 M1319F MFP

 

 


Failed

 


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2

 


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 

 


5.6

 

 


1.0

 

 


460%

 

 


Reman OEM Toner A

 


HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro P1102s, HP LaserJet Pro P1102w,
HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, HP LaserJet
Pro M1132 MFP

 


Passed


Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16
(TVOC)1

 

 


291

 


300

 


-3%


Passed


Benzine

 


0.3


0.35


-14%


Passed


Cobalt

 


18


25


-28%

 


Passed


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2

 


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 


0

 


1.0

 


-100%

 

 


Reman OEM Toner B

 


HP     LaserJet
 Pro
 P1102,
 HP LaserJet
Pro P1102s,
HP LaserJet Pro
P1102w, HP LaserJet Pro M1212nf
MFP, HP
LaserJet Pro M1217nfw
MFP, HP
LaserJet Pro M1132 MFP

 


Passed


Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16
(TVOC)1

 

 


187

 


300

 


-38%


Passed


Benzine

 


0.2


0.35


-43%


Passed


Cobalt

 


20


25


-20%


Passed


Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and
/ or 1 and 2 and pregnancy
group A and B, respectively2

 


Naphthalene (Carc. 2,
K2)3 4

 


0

 


1

 


-100%

1. TVOC = total volatile organic compounds in forming the corresponding totals. all individually quantified components are included with a mass-based emission rate of ≥
0.3 mg/kg. Insofar as possible concentrations of all individual compounds are quantified against authentic standard. Unidentified substances are quantified on basis of
substance groups against substance-like compounds from this group.
2. CMR = carcinogenic (C). mutagenic (M). toxic to reproduction (R) classified according to the EU classification with reference to Annex VI of Regulation (EC) No.1272/2008
(GHS) of Categories 1A and 1B and according to the national classification in compliance with TRGS 905 or the MAK and BAT Value Lists of the DFG (German Research
Foundation). (Categories 1 and 2 and Pregnancy Group A and B).
3. According to the EU classification with reference to Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS)
4. According to the MAK and BAT Value Lists of the DFG (German Research Foundation). (Categories 1 and 2 and Pregnancy Group A and B).

 

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. ETIRA cautions that recent new build Toner Emission Tests reveal a 100% failure rate. [online]. Poslední revize 14. 04. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/etira-cautions-that-recent-toner-emission-tests-reveal-a-100-failure-rate/>.