Rusko zavedlo skutečnou kontrolu používání zakázaných látek v tonerových kazetách

Od 01. března 2020 je v zemích EAEU (Euroasijská hospodářská unie zemí Ruska, Běloruska, Arménie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu) vyžadováno skutečné testování všech nově vyrobených kazet na výskyt látek omezených směrnicí 2011/65/EU a směrnicí č. 1907/2006, tedy směrnicemi ROHS a REACH.

V zemích Evropské unie je zakázáno použití řady chemických látek směrnicí ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známou jako REACH.  Tato směrnice zakazuje uvádění na trh produktů, které obsahují mimo další nebezpečné bromované zpomalovače hoře, konkrétně nesmí obsahovat sumu pentabromdifenyl etheru, oktabromodifenyl etheru a dekabromdifenyl etheru v koncentraci překračující 0,1 % hmotnosti v homogenním materiálu. Za dodržení této povinnosti je odpovědný dovozce či distributor, k ověření však stačí pouhé prohlášení výrobce, že výrobek je v pořádku a splňuje požadavky pro vstup na trh.

 

 

Pro uvedení na trh Euroasijská hospodářská unie zemí Ruska, Běloruska, Arménie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu je vyžadováno od 01. března 2020 dodržení směrnice EAEU TR 037/2016, která je plně harmonizovaná se směrnicí Evropské unie ROHS a směrnicí REACH. Směrnice EAEU TR 037/2016 se mimo další výslovně týká tiskáren a spotřebního materiálu pro tiskárny. Na rozdíl od Evropské směrnice je však potřeba pro uvedení spotřebního materiálu skutečné testování každého typu tonerové kazety u akreditované laboratoře, nikoliv jen prohlášení samotného dovozce, že je vše v pořádku.

Z testů provedených zejména německým zkušebním ústavem TÜV Rheinland/LGA plyne drastické porušování limitů těchto látek. Z 12 provedených testů kompatibilních tonerových kazet na německém trhu limity překročilo hned 10 kazet!

 

 

Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky
Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla

 

 

 

Ukazuje, že evropský přístup prohlášení výrobce je naprosto neúčinný a skutečný obsah omezených či zakázaných látek je zásadně jiný, než deklarovaný. Ruský přístup povinného testování v akreditovaných laboratořích by situaci mohl zcela zásadně změnit.

Polybromované difenylethery (PBDE) se používají jako zpomalovače hoření v platech. Mají schopnost extrémně dlouhého přetrvávání v přírodě a organismech, kde se postupně hromadí a tím, že se neodbourávají, stále zvyšují svou koncentraci. Současně jsou vysoce toxické, poškozují vývoj mozku a kostry v průběhu těhotenství, způsobují změny zejména štítné žlázy, jater a ledvin, způsobují adenomy a karcinomy zejména štítné žlázy. Je prokázána souvislost mezi dlouhodobým vystavením těchto látek a výskytem rakoviny.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

Zdroj:
The Recycler. Russia: Static welcomes harmonisation. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 30. 03. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/russia-static-welcomes-harmonisation/>.

National Toxicology Programme. Toxicology and carcinogenesis studies of decabromodiphenyl oxide (CAS No. 1163-19-5) in R344/N rats and B6C3F1 mice (feed studies). NTP Technical Report Series No. 309; 1986.

International Program on Chemical Safety. Environmental Health Criteria no. 162. Brominated diphenyl ethers. World Health Organization, Geneva, 1994.