Výbor pro zahraniční investice USA zahájil prošetřování fúze Lexmarku a Apexu

Regulátor trhu Spojených států amerických, Committee on Foreign Investment in the United States, obdoba českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zahájil proces přezkoumání převzetí společnosti Lexmark International, Inc. konsorciem vedeným Apex Technology (Čína), kde zbývajícími investory jsou PAG Asia Capital (Hong Kong)Legenda Capital Management (Čína). Hodnota fúze je 3,9 miliardy USD (zhruba 100 miliard Kč). Fúze byla schválena 22. července mimořádnou schůzí akcionářů, které se účastnilo 70 procent akcionářů a 99 procent přítomných akcionářů vyjádřilo souhlas s realizací fúze.

 

 

Akcionáři Lexmarku schválili smlouvu o fúzi
Lexmark svolává mimořádnou schůzi akcionářů
Zaměstnanci Lexmarku usilují o zablokování převzetí Apexem kvůli extrémním národním bezpečnostním rizikům
Apex Technology definitivně kupuje Lexmark

 

 

Společnost Apex podala oznámení dne 25. července 2016 a současně poznamenala, že strany očekávají, že po uplynutí 30 denní lhůty od podání bude následovat 45 denní období šetření. Tedy stanovisko Výboru pro zahraniční investice USA je možné očekávat za necelé 3 měsíce.

Apex Technology Co. Ltd. je dominantní světový výrobce čipů výměnných dílů pro renovované a kompatibilní tonerové a inkoustové kazety. Čipy jsou vyráběny v rámci dceřiné společnosti Apex Microelectronics Co., Ltd., výměnné díly pro renovaci tonerových kazet jsou vyráběny dceřinou společností Static Control Components, Inc., sídlící v Sanfordu v Severní Karolíně, ve Spojených státech amerických. Při výrobě čipů a výměnných dílů je vždy respektováno duševní právo a patentová ochrana originálních výrobců tiskáren.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
The National Law Review. Committee on Foreign Investment in the United States : Consortium Led by Apex Technology (China) & Lexmark International, Inc. [online]. Western Springs: National Law Forum, LLC. Poslední revize 01. 08. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.natlawreview.com/article/committee-foreign-investment-united-states-consortium-led-apex-technology-china>.

The Recycler. US regulator begins Apex-Lexmark study. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 02. 08. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/us-regulator-begins-apex-lexmark-study>.

ApexMic. APEXMIC intro. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.apexmic.com/about/profile-7.html>.

Static Control. About us. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.scc-inc.com/aboutus/locations.aspx>.

Static Control. Intellectual Property (IP) Notices. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.scc-inc.com/ip>.