HP oznamuje další vítězství v patentovém sporu ve Španělsku

Společnost HP oznámila výsledky z řady celosvětových právních sporů ve svém pokračujícím boji proti prodeji inkoustových cartridgí porušujících patenty. Konečného vítězství dosáhla společnost HP ve sporu proti prodejcům kompatibilních inkoustových cartridgí ve Španělsku.

Společnost HP vlastní velké množství patentů chránících inkoustové cartridge, které jsou však ze strany čínských výrobců a lokálních dovozců velmi často porušovány. Na trh jsou tak uváděny inkoustové cartridge, které jsou kopií originálních inkoustových cartridgí HP včetně patenty chráněných částí. Celému distribučnímu řetězci (výrobci, dovozci, prodejci, ale i kupujícímu, pokud není nepodnikající fyzickou osobou) pak hrozí právní sankce. Tonerové kazety pro tiskárny HP jsou navrhovány a patentová ochrana je ve vlastnictví převážně společnosti Canon, což je zřejmě důvod, proč HP není stejně aktivní ve vymáhání dodržování patentové ochrany i na trhu tonerových kazet.

 

HP vyhrává další spory s dovozci kompatibilních inkoustových kazet v Německu
HP vyhrála spor s prodejci kompatibilních inkoustových náplní v Polsku
HP realizuje opatření proti dovozcům kompatibilních inkoustových cartridgí
HP vyhrála další spor s čínským výrobcem inkoustových náplní a tonerů
Dle studie HP dosahuje prodej padělaného spotřebního materiálu 85 miliard Kč

 

hp_ink_cartridgesObchodní soud v Barceloně shledal, že výrobky prodávané žalovanými porušují patenty společnosti HP. Jednalo se o inkoustové cartridge prodejce Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., dříve obchodované firmou Ink Prime High Quality S.L.U., a dále inkoustové cartridge Vasco Informática, S.L., se sídlem ve španělském městě Malaga.

Kromě přímého porušování patentů bylo soudem dále shledáno, že řada inkoustových cartridgí označovaných jako renovované, zejména kompatibilních s HP 21, HP 22, HP 56 a HP 57 bylo ve skutečnosti nově vyrobeno firmou MicroJet Taiwanu ve snaze vyhnout se odpovědnosti za porušení patentů vydáváním těchto kazet za renovované.

Soud nařídil všem stranám, aby ukončily prodej výrobků porušujících práva a dále soud nařídil odškodné ve prospěch společnosti Hewlett-Packard ve výši 120 000 EUR (zhruba 3 500 000 Kč).

Inkoustové cartridge od taiwanského výrobce MicroJet nejsou trhu v České republice vzácností, Asociace renovátorů České republiky je má k dispozici pod třemi různými obchodními názvy. Obdobné postihy jako španělským prodejcům hrozí i českým prodejcům, včetně další trestně právních postihů.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP Announces Patent Litigation Wins. [online]. Poslední revize 15. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2218206#.VxSxJdSLRaT>.

Wikimedia Commons, the free media repository. File:HP cartridges 3.jpg. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 28. 08. 2012. Dostupný z WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HP_cartridges_3.jpg?uselang=cs>.