Klimatická žaloba na vládu České republiky na oko uspěla, ale doopravdy těžko říct

Spolek Klimatická žaloba ČR, z. s. podal dne 21. 4. 2021 klimatickou žalobu na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy a Vládu České republiky. Cílem žaloby bylo dosažení soudního výroku stanovujícího, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů zaručená Ústavou a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu.

Městský soud v Praze 15. 6. 2022 částečně vyhověl žalobě a nařídil státu přijmou nezbytná opatření pro zpomalení klimatické změny. Soud dospěl k závěru, že státem dosud přijatá opatření nejsou dostatečná pro dodržení závazků, to je pro snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Žalovaní během soudního řízení nebyli schopní zdůvodnit, proč neplní své povinnosti.

 

 

Na vládu České republiky byla podána klimatická žaloba
Vláda i ministerstva reagovaly na klimatickou žalobu podanou na Českou republiku
Klimatická žaloba ve Francii uspěla
Klimatická žaloba v Německu uspěla – Německo musí přepracovat své cíle ochrany klimatu
Ministr Brabec: plasty budeme pálit, ekologické zpracování MŽP nepřipustí

 

 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy musí přijmou taková opatření, která povedou k výrazně vyšší úspoře skleníkových plynů, než s jakou doposud ve svých strategiích počítala.

Soud nařídil dotčeným ministerstvům dosažení snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990. Jde tedy o zcela jasnou a konkrétní o povinnost dosažení určitého výsledku, ne pouhé vykazování snahy či určité činnosti.

Soud tak defacto zakázal pokračování stávající exekutivní nečinnosti jednotlivých ministerstev. Současně však v rozsudku zcela chybí časový rámec, do kterého musí být uvedená do praxe opatření vedoucí k splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů. Spolek Klimatická žaloba požadoval, aby jednotlivá ministerstva ukončila „exekutivní nečinnost“ do 6 měsíců od doručení rozsudku, soud však tuto část ve svém rozhodnutí vypustil. Tedy zcela chybí časový rámec toho, dokdy musí být přijata exekutiva vedoucí ke splnění cílů. Tedy je to velmi podobný stav, jako byl před samotnou žalobou. Česká republika se zavázala k plnění cílů Pařížské klimatické dohody (snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990), byla žalována za to, že nekoná, soud nařídil, že musí konat, ale neřekl, do kdy musí být opatření přijata. Takže stále chybí jasný časový rámec, ve kterém by bylo možné říct, zda byla či nebyla opatření přijata a stát má tak prostor opětovně nekonat.

Samozřejmě je možné, že se čeká ministerstva budou chovat odpovědně. Například v případě německé klimatické žaloby vláda přijala první kroky do 14 dnů pro soudním rozhodnutí.

Zcela zamítnuta byla žaloba proti Vládě České republiky. Důvodem je, že dle soudu není vláda ve věci správním orgánem a tudíž nemůže být odpovědná a to i přesto, že žalobci se spolek Klimatická žaloba s touto námitkou soudu vypořádal.

Stát i spolek mohou napadnout rozhodnutí kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Klimatická žaloba ke stažení ve formátu PDF.
Veškeré informace o klimatické žalobě jsou zde: https://www.klimazaloba.cz/

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Klimatická žaloba ČR z. s. Úspěch klimatické žaloby. [online]. Poslední revize 15. 06. 2022. Dostupný z WWW: <https://www.klimazaloba.cz/>.

ABEL, Martin. Ekolist.cz. Martin Abel: Nad úspěchem klimatické žaloby. [online]. Praha: BEZK. Poslední revize 23. 06. 2022. Dostupný z WWW: <https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-abel-nad-uspechem-klimaticke-zaloby>.

STŘEDOVÁ, MAGDALÉNA. A2larm. Od začátku jsme věděli, že spravedlnost je na naší straně, říká člen spolku Klimatická žaloba. [online]. Poslední revize 23. 06. 2022. Dostupný z WWW: <https://a2larm.cz/2022/06/od-zacatku-jsme-vedeli-ze-spravedlnost-je-na-nasi-strane-rika-clen-spolku-klimaticka-zaloba/>.