HP vyhrála soud s porušovatelem patentů u čínského soudu

Společnost HP dosáhla dohody zprostředkované soudem se společností Speed Infotech of Shanghai. Jedná se o spor, který společnost HP zahájila začátkem roku 2015 podáním k nově vzniklému soudu ve městě Šanghaj, který se specializuje na řešení sporů v oblasti duševního práva (Shanghai IP Court). Společnost HP se na tento soud obrátila z důvodu porušování patentové ochrany inkoustových cartridgí HP.

HewlettPackard_Harris_Co_TXSpor se týkal inkoustových cartridgí kompatibilních s inkoustovými kazetami HP 816, HP 817, HP 860, HP 861XL, černého inkoustové cartridge HP 818XL a inkoustové cartridge HP 818XL. Se společností Speed Infotech of Shanghai bylo dosaženo dohody, která stvrzuje platnost a vymahatelnost této patentové ochrany inkoustových cartridgí společností HP. Dohoda dále stanovuje zákaz nabízení a prodeje inkoustových cartridgí chráněných těmito patenty v Číně a dalších zemích, ve kterých je tato patentová ochrana platná a dále ukládá stažení stávajících výrobků z trhu. Vyjma toho společnost HP obdržela od Speed Infotech of Shanghai náhradu škody.

V současné době probíhá obdobný spor u specializovaného soudu na autorské právo proti společnosti Jingying technologie v Shenzhen Intermediate.

Shanghai IP Court je nově vzniklý soud zabývající se duševním vlastnictvím. Soud vznikl 01. ledna 2015 a první zahájený případ byl ve věci porušovaní patentové ochrany inkoustových cartridgí HP. Soud převzal všechny do té doby řešení případy porušení duševního práva zpracovávané jinými soudy.

 

 

Náhrada škody za prodej inkoustových cartridgí porušujících patenty ve výši 400 000 Kč
HP oznamuje další vítězství v patentovém sporu ve Španělsku
HP vyhrála spor s prodejci kompatibilních inkoustových náplní v Polsku
HP vyhrává další spory s dovozci kompatibilních inkoustových kazet v Německu
HP vyhrála spor s prodejci kompatibilních inkoustových náplní v Polsku
HP realizuje opatření proti dovozcům kompatibilních inkoustových cartridgí
HP vyhrála další spor s čínským výrobcem inkoustových náplní a tonerů
Dle studie HP dosahuje prodej padělaného spotřebního materiálu 85 miliard Kč

 

 

Zřízení tohoto soudu vychází ze zahájeného procesu reformy soudnictví v Číně a jedná se pouze o jeden z dílčích kroků pro zlepšení vymáhání respektování duševního vlastnictví. Vyjma tohoto soudu ve městě Šanghaji došlo ke zřízení dalších dvou soudů specializovaných na duševní vlastnictví.

Předsedou nově zřízeného soudu ve městě Šanghaj byl jmenován Wu Xielin, bývalý viceprezident Nejvyšší lidového soudu v Šanghaji.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP Announces Patent Litigation Wins. [online]. Poslední revize 15. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2218206#.VxSxJdSLRaT>.

QUIAN, Ruisha. Ecns.cn. Chinanews.com. Shanghai’s IPR court hears 1st case. [online]. Poslední revize 30. 03. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.ecns.cn/2015/03-30/159852.shtml>.

JIAYUN Ke. ShanghaiDaily.com. Standalone IPR court ready for action to meet surge in cases. [online]. Shanghai: Shanghai Daily. Poslední revize 29. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.shanghaidaily.com/metro/society/Standalone-IPR-court-ready-for-action-to-meet-surge-in-cases/shdaily.shtml>.

Yibada. Shanghai Launches Standalone Intellectual Property Rights Court. [online]. New York: Yibada. Poslední revize 30. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://en.yibada.com/articles/8985/20141230/shanghai-launches-standalone-intellectual-property-rights-court.htm>.

Wikimedia Commons, the free media repository. File:HewlettPackardHarrisCoTX.JPG [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 07. 08. 2009. Dostupný z WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HewlettPackardHarrisCoTX.JPG>.